Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 212/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile tehnice ale sistemului de înregistrare și de stocare a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit, inclusiv a datelor privind participanții individuali la operațiunile cofinanțate prin PO II
Număr celex: 32015R0212

Modificări (...)

În vigoare de la 12 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în special articolul 32 alineatul (8) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 463/2014 al Comisiei stabilește dispozițiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanțate prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare "FEAD"), este necesar să se stabilească dispoziții suplimentare privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 223/2014.

(2) În sensul articolului 32 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, este necesar să se stabilească specificațiile tehnice ale sistemului de înregistrare și de stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit.

(3) Specificațiile tehnice detaliate ale sistemului de înregistrare și de stocare a datelor ar trebui să fie suficient de bine documentate pentru a asigura o pistă de audit pentru conformitatea cu cerințele juridice.

(4) Sistemul de înregistrare și de stocare a datelor ar trebui să includă, de asemenea, instrumente de căutare și funcții de raportare adecvate, pentru a putea regăsi și agrega cu ușurință informațiile pe care le stochează în vederea monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificării și auditului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...