Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 215/2015 privind punerea în aplicare a dispozițiilor acquis-ului Schengen privind protecția datelor și privind punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unor părți ale dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în ceea ce privește Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Număr celex: 32015R0215

Modificări (...)

În vigoare de la 12 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen, în special articolul 6 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1) Prin Decizia 2000/365/CE, Consiliul a autorizat Regatul Unit să participe la părți din acquis-ul Schengen.

(2) În urma notificării de către Regatul Unit a intenției sale de a se prevala de aceste posibilități, în conformitate cu articolul 10 alineatele (4) și (5) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Decizia 2000/365/CE a fost modificată prin Decizia 2014/857/UE a Consiliului.

(3) În conformitate cu articolul 4 din Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene ("Protocolul Schengen"), anexat la TUE și la TFUE, Decizia 2000/365/CE precizează la articolul 6 alineatul (3), coroborat cu articolul 6 alineatul (1), că dispozițiile menționate la articolul 1 litera (a) punctul (ii), precum și alte dispoziții relevante referitoare la Sistemul de informații Schengen (SIS) adoptate după 1 decembrie 2009, dar care nu au fost puse încă în aplicare, sunt puse în aplicare între Regatul Unit și statele membre și alte state în cazul cărora dispozițiile respective au fost puse deja în aplicare, atunci când precondițiile pentru punerea lor în aplicare vor fi fost îndeplinite, prin intermediul unei decizii de punere în aplicare adoptate de Consiliu, hotărând cu întrunirea unanimității de voturi a membrilor săi menționați la articolul 1 din Protocolul Schengen și a reprezentantului Guvernului Regatului Unit.

(4) În noiembrie 2012, Regatul Unit și-a exprimat intenția de a începe punerea în aplicare a următoarelor părți ale acquis-ului Schengen: SIS și normele aferente privind protecția datelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...