Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 810/2014 privind statisticile monetare și financiare (reformare) (BCE/2014/15)
Număr celex: 32014O0810

Modificări (3)

În vigoare de la 26 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană,

având în vedere Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare,

având în vedere Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2007/9 a fost modificată semnificativ. Deoarece urmează a fi efectuate modificări suplimentare, în special având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale și modificările aferente ale regulamentelor statistice relevante ale Băncii Centrale Europene (BCE), aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Pentru elaborarea de statistici privind bilanțul agregat al sectorului instituțiilor financiare monetare (IFM) pentru zona euro și pentru statele membre individuale a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro") și privind bilanțul consolidat al sectorului IFM pentru zona euro și agregatele monetare relevante din zona euro, BCE solicită raportarea datelor privind bilanțul BCE și privind bilanțurile referitoare la sectorul IFM al statelor membre din zona euro. Datele urmează a fi raportate de către băncile centrale naționale (BCN) în conformitate cu prezenta orientare și utilizând datele de intrare colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33).

(3) Pentru a obține agregatele monetare, BCE colectează de la BCN din statele membre din zona euro informații statistice privind instituțiile emitente de cecuri și viramente poștale care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/39) și privind activele și pasivele administrației centrale în conformitate cu prezenta orientare.

(4) BCE elaborează statistici privind bilanțul agregat al anumitor subgrupuri ale sectorului IFM, și anume privind fondurile de piață monetară (FPM) și instituțiile de credit. Pentru a obține aceste statistici pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro, BCE colectează de la BCN date privind activele și pasivele FPM în conformitate cu prezenta orientare.

(5) BCN pot transmite Fondului Monetar Internațional (FMI) statistici suplimentare privind bilanțul sectorului IFM prin intermediul BCE, în conformitate cu modelele prevăzute în prezenta orientare.

(6) Pentru a analiza mai bine evoluțiile creditelor IFM acordate societăților nefinanciare din zona euro și din statele membre individuale din zona euro, BCE solicită BCN să raporteze, acolo unde sunt disponibile, date privind creditele IFM acordate societăților nefinanciare în funcție de ramura de activitate. Cerințele în materie de date sunt prevăzute în prezenta orientare.

(7) Pentru a completa analiza evoluțiilor creditului în zona euro și în statele membre individuale din zona euro, se solicită BCN să furnizeze informații privind liniile de credit ale IFM defalcate pe sector instituțional în conformitate cu prezenta orientare.

(8) Pentru a elabora statistici privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), BCE solicită date de la BCN în conformitate cu prezenta orientare. BCN își transmit contribuțiile utilizând date de intrare colectate de la instituțiile de credit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9) Pentru a obține statistici referitoare la ratele dobânzilor practicate de IFM pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și pentru creditele acordate acestora pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro, BCE colectează informații de la BCN în conformitate cu prezenta orientare. BCN își transmit contribuțiile utilizând date colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/34).

(10) BCE elaborează statistici privind activele și pasivele fondurilor de investiții (FI) și ale societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI) pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro în baza datelor transmise de BCN în conformitate cu prezenta orientare. BCN își transmit contribuțiile utilizând date colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/38) și cu Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40).

(11) Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra dimensiunii și dezvoltării emiterii de monedă electronică, BCE solicită BCN să raporteze informații statistice privind instituțiile emitente de monedă electronică în conformitate cu prezenta orientare.

(12) BCE administrează Registrul Bazei de Date a Instituțiilor și Companiilor Afiliate (Register of Institutions and Affiliates Database - RIAD), un registru central de date de referință privind unitățile instituționale relevante în scop statistic. RIAD stochează, printre altele, listele de IFM, FI, SVI și instituții relevante pentru statisticile plăților (IRSP). Prezenta orientare specifică dispozițiile care reglementează modul în care BCN raportează datele necesare către BCE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...