Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 5/2015 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2014/45)
Număr celex: 32014D0045(01

Modificări (3)

În vigoare de la 06 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță și cu articolul 18.1,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE), împreună cu băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, poate interveni pe piețele financiare, între altele, prin operațiuni simple de vânzare și cumpărare de instrumente tranzacționabile.

(2) La 4 septembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis inițierea unui nou program de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) (denumit în continuare "ABSPP"). Împreună cu cel de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate și operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung, ABSPP va contribui la transmiterea politicii monetare, va facilita furnizarea de credite către economia zonei euro, va genera efecte pozitive de propagare către alte piețe și, prin urmare, va relaxa orientarea politicii monetare a BCE și va contribui la întoarcerea ratelor inflației la niveluri mai apropiate de 2%.

(3) Ca parte a politicii monetare unice, achiziționarea directă de titluri garantate cu active (TGA) eligibile de către BCE în cadrul ABSPP ar trebui să fie pusă în aplicare în mod uniform și, cu titlu de excepție în cadrul fazei inițiale, centralizat, în conformitate cu prezenta decizie.

(4) După faza inițială a ABSPP, urmează ca ABSPP să fie pus în aplicare în mod uniform și descentralizat de către băncile centrale din Eurosistem în conformitate cu o decizie adoptată ulterior de Consiliul guvernatorilor în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Instituirea și sfera de aplicare a ABSPP

Prin prezenta decizie se instituie ABSPP, în temeiul căruia BCE va achiziționa TGA eligibile în sensul articolului 2 și în conformitate cu dispozițiile acestei decizii. În cadrul ABSPP, BCE poate da agenților săi instrucțiuni pentru achiziționarea în numele său de TGA eligibile de pe piețe primare și secundare de la contrapărți eligibile în sensul articolului 4.

Articolul 2 Criterii de eligibilitate pentru achiziționarea directă de TGA

TGA sunt eligibile pentru achiziționarea directă în cadrul ABSPP, cu condiția îndeplinirii următoarelor criterii de eligibilitate:

1. TGA au o evaluare a calității creditului conformă, cel puțin, cu o calitate a creditului de nivel 3 din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului (1), exprimată sub forma a cel puțin două ratinguri de credit publice furnizate de oricare două instituții externe de evaluare a creditului (External Credit Assessment Institution) (ECAI) acceptate în cadrul Eurosistemului de evaluare a creditului (Eurosystem Credit Assessment Framework) (ECAF).

(1) Astfel cum este publicată pe website-ul BCE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...