Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1329/2014 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor
Număr celex: 32014R1329

Modificări (1)

În vigoare de la 16 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, precum și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor, în special articolul 46 alineatul (3) litera (b), articolul 59 alineatul (1), articolul 60 alineatul (2), articolul 61 alineatul (2), articolul 65 alineatul (2) și articolul 67 alineatul (1),

întrucât:

(1) Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012, trebuie stabilite mai multe formulare.

(2) În conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceste state membre nu au participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012. În consecință, Regatul Unit și Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament.

(3) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind succesiunile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind hotărârea în materie de succesiuni, menționat la articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. I, prevăzut în anexa 1.

(2) Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind actul autentic în materie de succesiuni, menționat la articolul 59 alineatul (1) și la articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. II, prevăzut în anexa 2.

(3) Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind tranzacția judiciară în materie de succesiuni, menționat la articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. III, prevăzut în anexa 3.

(4) Formularul care trebuie utilizat pentru solicitarea certificatului european de moștenitor, menționat la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. IV, prevăzut în anexa 4.

(5) Formularul care trebuie utilizat pentru certificatul european de moștenitor, menționat la articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. V, prevăzut în anexa 5.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 august 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2014

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...