Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1305/2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "aplicații telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1305

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (e) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar este subdivizat în subsisteme structurale și funcționale. Fiecare dintre aceste subsisteme ar trebui să fie reglementat de o specificație tehnică de interoperabilitate (STI).

(2) Regulamentul (CE) nr. 62/2006 al Comisiei a stabilit specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru subsistemul "aplicații telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar transeuropean.

(3) Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") a primit, în 2010, un mandat pentru revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate ("STI") referitoare la subsistemul "aplicații telematice pentru transportul de marfă" ("ATTM"), în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

(4) La data de 10 decembrie 2013, agenția a emis o recomandare (ERA/REC/106 - 2013/REC) de actualizare a anexei A la Regulamentul (CE) nr. 62/2006.

(5) STI ATTM nu ar trebui să impună utilizarea de tehnologii sau soluții tehnice specifice, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar european.

(6) Organismele reprezentative din sectorul feroviar au definit planul director de punere în aplicare a STI ATTM. Acest plan director indică etapele necesare pentru trecerea de la o abordare națională fragmentată, la un schimb fluid de informații la nivelul întregului sistem feroviar european.

(7) Prezenta STI ATTM se bazează pe cele mai înalte cunoștințe de specialitate disponibile, însă evoluțiile tehnologice și operaționale ar putea impune modificarea sa ulterioară. Iată motivul pentru care ar trebui elaborată o procedură de gestionare a controlului modificărilor, vizând consolidarea și actualizare cerințelor STI ATTM.

(8) Toți actorii, în special micii operatori de transport de marfă nemembri ai organismelor reprezentative din sectorul feroviar european, ar trebui să fie informați cu privire la obligațiile ce le revin în ceea ce privește STI ATTM.

(9) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 62/2006 ar trebui abrogat.

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Se adoptă specificația tehnică de interoperabilitate (STI) referitoare la subsistemul "aplicații telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar european, conform anexei.

Articolul 2 Domeniu de aplicare

(1) STI se aplică subsistemului "aplicații telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, astfel cum este definit la punctul 2.6 litera (b) din anexa II la Directiva 2008/57/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...