Comisia Europeană

Recomandarea nr. 881/2014 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate (2014/881/UE)
Număr celex: 32014H0881

Modificări (...)

În vigoare de la 12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 30 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu secțiunea 7.3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1299/2014 al Comisiei (STI INF) și cu secțiunea 7.3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei (STI ENE), pentru liniile de cale ferată existente care nu fac obiectul unui proiect care implică reînnoirea sau modernizarea, demonstrarea nivelului de conformitate a acestor linii cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) este voluntară. În mod similar, pentru liniile existente care fac obiectul unor proiecte care nu implică o procedură de verificare "CE", demonstrarea nivelului de conformitate a acestor linii cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) ar trebui să fie, de asemenea, voluntară.

(2) Administratorul infrastructurii ar trebui să fie în măsură, pe bază voluntară, să completeze registrul de infrastructură cu informații privind nivelul de conformitate al liniei existente cu parametrii de bază ai STI-urilor. Ar trebui recomandată o procedură standard care să se utilizeze pentru demonstrarea nivelului de respectare a parametrilor de bază din STI.

(3) Anexa la Recomandarea 2011/622/UE a Comisiei se referă la versiunile anterioare ale STI INF și STI ENE și, prin urmare, ar trebui să fie actualizată.

(4) În interesul clarității și al simplificării, este preferabil să se înlocuiască Recomandarea 2011/622/UE cu prezenta recomandare a Comisiei.

(5) În urma consultării comitetului menționat la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Procedura menționată în anexă ar trebui utilizată pentru demonstrarea nivelului de conformitate al căilor ferate
existente cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate.

2. Prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea 2011/622/UE.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2014.

Pentru Comisie
Violeta BULC
Membru al Comisiei

ANEXĂ

1. Introducere

1.1. Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta procedură se referă la următoarele subsisteme ale sistemului feroviar al Uniunii Europene:

(a) subsistemul structural "infrastructură"; și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...