Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 880/2014 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE [notificată cu numărul C(2014) 8784] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0880

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 35 din Directiva 2008/57/CE, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE.

(2) Pe baza unei recomandări a Agenției Europene a Căilor Ferate ("agenția"), sunt necesare specificații comune complementare pentru ca datele din registre să fie ușor accesibile. Aceste registre ar trebui puse la dispoziție pentru consultare prin intermediul unei interfețe computerizate comune pentru utilizatori, creată și administrată de agenție. Statele membre, cu ajutorul agenției, ar trebui să coopereze pentru a se asigura că registrele sunt operaționale, conțin toate datele și sunt interconectate.

(3) Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE ar trebui abrogată.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară menționat la articolul 35 din Directiva 2008/57/CE sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

(2) Registrele de infrastructură ale statelor membre sunt puse la dispoziție pentru consultare prin intermediul unei interfețe comune pentru utilizatori, creată și administrată de agenție.

(3) Interfața comună pentru utilizatori menționată la alineatul (2) este o aplicație online care facilitează accesul la datele din registrele de infrastructură. Interfața trebuie să fie operațională în termen de cel mult 15 zile de la data aplicării menționată la articolul 8.

Articolul 2

(1) Fiecare stat membru se asigură că registrul său de infrastructură este computerizat și că îndeplinește cerințele specificațiilor comune menționate la articolul 1, în termen de cel mult opt luni de la data aplicării.

(2) Statele membre se asigură că registrele lor de infrastructură sunt interconectate și că sunt conectate la interfața comună pentru utilizatori în termen de cel mult opt luni de la data la care interfața respectivă a devenit operațională.

Articolul 3

Agenția publică un ghid privind aplicarea specificațiilor comune pentru registrul de infrastructură, în termen de cel mult 15 zile de la data aplicării, și îl menține la zi. Acest ghid de aplicare furnizează, dacă este cazul, o trimitere la dispozițiile relevante ale specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) pentru fiecare parametru.

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...