Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1228/2014 de autorizare și de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1228

Modificări (...)

În vigoare de la 18 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă înaintează cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia și să emită un aviz cu privire la respectiva mențiune de sănătate.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5) În urma unei cereri din partea Abtei Pharma Vertriebs GmbH, depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorității i s-a solicitat un aviz privind o mențiune de sănătate referitoare la tabletele de mestecat cu calciu și cu vitamina D3 și la pierderea densității osoase (Întrebarea nr. EFSA-Q-2008-721)(1). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Mestecarea de tablete cu calciu și cu vitamina D îmbunătățește densitatea osoasă a femeilor de la 50 de ani în sus. Astfel, tabletele de mestecat pot reduce riscul de fracturi cauzate de osteoporoză".

(1) EFSA Journal (2009) 1180, 1-13.

(6) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 7 august 2009, că s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de calciu, cu sau fără vitamina D, și reducerea pierderii de densitate minerală osoasă (DMO) la femeile ajunse la postmenopauză. Reducerea pierderii DMO poate contribui la reducerea riscului de fracturi osoase. În consecință, cele două mențiuni de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerate conforme cu cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui incluse pe lista Uniunii cu mențiunile permise. Totuși, autoritatea a ajuns la concluzia că informațiile furnizate erau insuficiente pentru a stabili condițiile de utilizare a mențiunilor. Ulterior, Comisia a cerut autorității să caute informații suplimentare pentru a permite responsabililor cu gestionarea riscurilor să stabilească condițiile adecvate de utilizare a mențiunilor de sănătate în cauză. Autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie și de statele membre la 17 mai 2010 (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00940)(2), că, pentru a obține efectul pretins, ar trebui consumate zilnic minimum 1 200 mg de calciu din toate sursele sau minimum 1 200 mg de calciu și 800 U.I. (20 μg) de vitamina D din toate sursele.

(2) EFSA Journal (2010);8(5):1609.

(7) Atunci când mențiunea de sănătate se referă numai la calciu, pentru a se asigura că un produs alimentar furnizează o cantitate semnificativă de calciu, este necesar să se stabilească condiții de utilizare care permit ca respectiva mențiune să fie înscrisă numai pe produsele alimentare care au un aport de cel puțin 400 mg de calciu per porție cuantificată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...