Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 115/2014 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea:
I. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GPL (gaze petroliere lichefiate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie;
II. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GNC (gaze naturale comprimate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie
Număr celex: 42014X1107(2)

Modificări (...)

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 6 la versiunea inițială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

1.1.

Partea I: sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GPL care se instalează în autovehicule pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie.
Partea II: sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GNC care se instalează în autovehicule pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie.

1.2. Prezentul regulament se aplică atunci când producătorul sistemelor de adaptare păstrează caracteristicile inițiale ale întregului sistem pentru familia de vehicule pentru care a fost acordată omologarea.

1.3. Prezentul regulament nu se aplică procedurilor, inspecțiilor și controalelor menite să verifice instalarea corectă a sistemele de adaptare pe vehicule, deoarece acest aspect este de competența părții contractante din țara în care este înmatriculat vehiculul.

1.4. Prezentul regulament se aplică sistemelor de adaptare destinate a fi montate pe vehicule din categoriile M și N (1), cu excepția:

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(a) vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu Regulamentul nr. 83 seria de modificări 00, 01, 02, 03 sau 04;

(b) vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu Regulamentul nr. 49 seria de modificări 00, 01, 02 sau 03;

(c) vehiculelor care au primit omologarea de tip în temeiul Directivei 70/220/CEE a Consiliului până la și inclusiv Directiva de modificare 96/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

(d) vehiculelor care au primit omologarea de tip în temeiul Directivei 88/77/CEE a Consiliului până la și inclusiv Directiva de modificare 96/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

1.5. Cerințele pentru diferitele categorii (M1, N1 sau altele) sunt definite la punctele 2-7 (2).

(2) În ceea ce privește cerințele de siguranță, se recomandă să se aplice tuturor vehiculele adaptate cerințele minime din Regulamentul nr. 67 seria 01 de amendamente și din Regulamentul nr. 110.

După ce sistemul de adaptare este montat pe vehicul, vehiculul modificat trebuie să îndeplinească toate dispozițiile din regulamentul pentru care omologarea de tip a fost acordată inițial.

2. DEFINIȚII

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...