Comisia Europeană

Decizia nr. 763/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse igienice absorbante [notificată cu numărul C(2014) 7735] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0763

Modificări (...)

În vigoare de la 26 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupurile de produse.

(3) Aceste criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(4) Deoarece consumul de materiale poate contribui în mod semnificativ la impactul general asupra mediului al produselor igienice absorbante, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru acest grup de produse. Criteriile ar trebui, în special, să promoveze aprovizionarea sustenabilă cu materiale, utilizarea limitată de substanțe periculoase, precum și produse de înaltă calitate și de înaltă performanță, care să fie adecvate utilizării și să fie proiectate astfel încât să se reducă la minimum generarea de deșeuri.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse "produse igienice absorbante" cuprinde scutecele pentru copii, absorbantele igienice, tampoanele igienice și tampoanele pentru sân, de unică folosință, care sunt alcătuite dintr-un amestec de fibre naturale și polimeri, cu un conținut în fibre mai mic de 90% în raport cu greutatea (cu excepția tampoanelor igienice).

(2) Grupul de produse nu cuprinde produsele pentru incontinență și niciun alt tip de produs care intră în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. "pastă de celuloză" înseamnă un material fibros compus în principal din celuloză și obținut în urma tratării materialelor lignocelulozice cu una sau mai multe soluții apoase de substanțe chimice de transformare în pastă și/sau de albire;

2. "înălbitor optic" și "agent de albire fluorescent" înseamnă orice aditiv utilizat cu singurul scop de a "albi" materialul sau de a accentua "albeața" acestuia;

3. "material plastic", denumit, de asemenea, "plastic", înseamnă polimeri sintetici cărora este posibil să li se fi adăugat aditivi sau alte substanțe și care pot fi modelați și folosiți drept componente structurale principale ale materialelor și articolelor finite;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...