Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1175/2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 823/2010 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1175

Modificări (...)

În vigoare de la 24 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 452/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene în ceea ce privește educația și învățarea continuă.

(2) Regulamentul (UE) nr. 823/2010 al Comisiei a introdus măsuri pentru efectuarea unor acțiuni statistice individuale pentru producerea de statistici privind participarea adulților la învățarea continuă, statistici care sunt cuprinse în domeniul 2 din Regulamentul (CE) nr. 452/2008.

(3) În cursul producerii și difuzării statisticilor europene privind participarea adulților la învățarea continuă, autoritățile de statistică de la nivel național și din Uniune ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene aprobat de Comitetul Sistemului Statistic European în septembrie 2011.

(4) Colectarea datelor privind participarea adulților la învățarea continuă trebuie să fie adaptată periodic la modificările și la noile evoluții din domeniul învățării continue pentru a putea răspunde noilor necesități de informare.

(5) În vederea promovării unui nivel înalt de armonizare între țări a rezultatelor anchetei, Comisia ar trebui să elaboreze orientări metodologice pentru punerea în aplicare a anchetei.

(6) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 823/2010 ar trebui abrogat.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Colectarea datelor pentru a doua anchetă privind participarea și neparticiparea adulților la învățarea continuă (denumită în continuare "a doua anchetă privind educația adulților") va avea loc între 1 iulie 2016 și 31 martie 2017. Perioada de referință pentru care sunt colectate datele privind participarea la activitățile de învățare continuă corespunde perioadei de 12 luni de dinaintea intervievării.

Articolul 2

Intervalul de vârstă vizat de anchetă este 25-64 de ani. Grupele de vârstă 18-24 și 65-69 fac obiectul anchetei în mod opțional.

Articolul 3

Variabilele referitoare la temele care fac obiectul celei de a doua anchete privind educația adulților, astfel cum sunt specificate la domeniul 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 452/2008, și defalcările acestora sunt cele prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...