Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 60/2014 (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea motocicletelor și a mopedelor (cu două roți) în ceea ce privește comenzile acționate de conducător, inclusiv identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor
Număr celex: 42014X1015(01)52

Modificări (...)

În vigoare de la 15 octombrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la seria 00 de amendamente - Data intrării în vigoare: 3 noiembrie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică categoriilor de vehicule L1 și L3 (1) în ceea ce privește comenzile acționate de conducătorul vehiculului.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2 - www. unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

Prezentul regulament specifică cerințele privind amplasarea, identificarea, iluminarea și acționarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor instalate pe mopede și pe motociclete.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește comenzile acționate de conducător, atunci când astfel de comenzi sunt prezente, și identificarea lor;

2.2. "tip de vehicul" înseamnă o categorie de autovehicule care nu prezintă diferențe de dispunere care pot afecta funcția sau poziția comenzilor acționate de conducător;

2.3. "vehicul" înseamnă o motocicletă cu două roți sau un moped cu două roți, astfel cum sunt definite la punctul 2.1.1 sau la punctul 2.1.3 din Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (1);

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2 - www. unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

2.4. "comandă" înseamnă orice parte a vehiculului sau un element acționat direct de conducător care provoacă o modificare a stării sau a funcționării vehiculului sau a uneia dintre componentele sale;

2.5. "dispozitiv" înseamnă un element sau un ansamblu de elemente utilizat pentru a îndeplini una sau mai multe funcții;

2.6. "ghidon" înseamnă toate părțile barei sau barelor unite cu capul furcii (capul de direcție), prin intermediul cărora se comandă direcția vehiculului;

2.7. "ghidon, partea dreaptă" înseamnă orice parte a ghidonului care, privită în sensul de mers către înainte, este situată în partea dreaptă a planului longitudinal median al vehiculului;

2.8. "ghidon, partea stângă" înseamnă orice parte a ghidonului care, privită în sensul de mers către înainte, este situată în partea stângă a planului longitudinal median al vehiculului;

2.9. "ghidon, partea anterioară" înseamnă toate părțile ghidonului cele mai îndepărtate de conducător, atunci când acesta este așezat în poziția de conducere;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...