Comisia Europeană

Decizia nr. 713/2014 privind stabilirea listelor anuale de priorități pentru elaborarea codurilor de rețea și a liniilor directoare pentru 2015 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0713

Modificări (...)

În vigoare de la 03 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 ("regulamentul privind energia electrică"), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 ("regulamentul privind gazele naturale"), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Elaborarea și punerea în aplicare a codurilor de rețea și a liniilor directoare este o acțiune importantă pentru integrarea deplină a pieței interne a energiei. Cel de al treilea pachet legislativ din domeniul energiei a creat un cadru instituțional pentru elaborarea codurilor de rețea în vederea armonizării, acolo unde este necesar, a normelor tehnice, operaționale și de piață care reglementează rețelele de energie electrică și de gaze. În acest cadru instituțional, un rol important îl au Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ("ACER"), Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem ("ENTSO") și Comisia Europeană, care trebuie să lucreze în strânsă cooperare cu toate părțile interesate pertinente pentru elaborarea codurilor de rețea. Domeniile în care pot fi elaborate coduri de rețea sunt prevăzute la articolul 8 alineatul (6) din regulamentul privind energia electrică și din regulamentul privind gazele naturale.

(2) Deși există posibilitatea de a elabora coduri de rețea în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 6 și 8 din regulamentul privind energia electrică și regulamentul privind gazele naturale, Comisia poate elabora ea însăși linii directoare și, ulterior, poate iniția procedura de adoptare pentru a le face obligatorii din punct de vedere juridic. Domeniile în care pot fi elaborate linii directoare sunt prevăzute la articolul 18 alineatele (1), (2) și (3) din regulamentul privind energia electrică și la articolul 23 alineatul (1) din regulamentul privind gazele naturale.

(3) Primul pas în elaborarea unor coduri de rețea europene obligatorii este stabilirea de către Comisie a listei anuale a priorităților, în care se identifică domeniile care urmează să fie incluse în elaborarea codurilor de rețea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul privind energia electrică și din regulamentul privind gazele naturale. Înainte de stabilirea priorităților anuale, Comisia Europeană trebuie să consulte ACER, ENTSO și alte părți interesate relevante. Prezenta decizie specifică prioritățile stabilite de Comisie pe baza rezultatelor consultării publice.

(4) În 2012 și 2013 au fost deja adoptate norme armonizate în domeniul gazelor naturale cu privire la procedurile de gestionare a congestiilor, la alocarea capacităților și la echilibrare.

(5) Consultarea publică prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din regulamentele privind energia electrică și gazele naturale a avut loc în perioada 26 februarie-9 mai 2014. Comisia a primit 20 de răspunsuri (1), inclusiv din partea ENTSO-E. ACER și ENTSOG nu au răspuns la consultarea publică. În cadrul consultării publice, majoritatea părților interesate au sprijinit stabilirea priorităților pentru lucrările deja începute și au subliniat importanța unei puneri în aplicare bine coordonate și corespunzătoare a codurilor de rețea și a liniilor directoare adoptate. În plus, la 3 iunie 2014, ACER a informat Comisia că, potrivit analizei efectuate cu privire la necesitatea unor norme armonizate pentru schimburile comerciale cu gaze naturale asociate dispozițiilor tehnice și operaționale aplicabile serviciilor de acces la rețea și de echilibrare a rețelei (denumite în continuare "RfT"), astfel de norme nu sunt momentan necesare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...