Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 7/2014 (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor de poziție față și spate, a lămpilor de stop și a lămpilor de gabarit pentru autovehicule (cu excepția motocicletelor) și a remorcilor acestora
Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului
regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la
adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Număr celex: 42014X0930(01)¡1

Modificări (...)

În vigoare de la 30 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 23 la seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

lămpilor de poziție față și spate și lămpilor de stop pentru vehicule din categoriile L, M, N, O și T (1); precum și

(1) Astfel cum este definit în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2.

lămpilor de gabarit pentru vehicule din categoriile M, N, O și T.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament,

1.1. "lampă de poziție față" înseamnă lampa care indică prezența și lățimea vehiculului văzut din față;

1.2. "lampă de poziție spate" înseamnă lampa care indică prezența și lățimea vehiculului văzut din spate;

1.3. "lampă de stop" înseamnă lampa care indică altor participanți la trafic care se găsesc în spatele vehiculului că șoferul acestuia întrebuințează frâna de serviciu. Lămpile de stop pot fi activate prin aplicarea unui temporizator sau a unui dispozitiv similar;

1.4. "lampă de gabarit" înseamnă lampa instalată aproape de marginile exterioare extreme ale vehiculului și cât mai aproape de partea superioară a acestuia și destinată să indice în mod clar lățimea totală a vehiculului. În cazul anumitor autovehicule și remorci, această lampă este concepută ca o completare a lămpilor de poziție ale vehiculului, atrăgând în mod special atenția asupra gabaritului său;

1.5. definițiile termenilor: Definițiile din Regulamentul nr. 48 și din seria de modificări ale acestuia intrate în vigoare la data formulării cererii pentru omologarea de tip se aplică și prezentului regulament;

1.6. "lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit de alt tip" înseamnă lămpile care, pentru fiecare categorie menționată, prezintă diferențe în următoarele aspecte esențiale:

(a) denumirea comercială sau marca;

(b) caracteristicile sistemului optic (niveluri de intensitate, unghiuri de distribuție a luminii, categoria sursei de lumină, modulul de sursă de lumină etc.);

(c) sistemul utilizat pentru a reduce iluminarea pe timp de noapte - în cazul lămpilor de stop cu două niveluri de intensitate.

Schimbarea culorii sursei de lumină sau a culorii oricărui filtru nu constituie o modificare a tipului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...