Comisia Europeană

Regulamentul nr. 939/2014 de punere în aplicare de stabilire a certificatelor menționate la articolele 5 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă
Număr celex: 32014R0939

Modificări (...)

În vigoare de la 03 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, în special articolul 19,

întrucât:

(1) Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 ar trebui stabilite două certificate.

(2) Regatului Unit și Irlandei li se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 și, prin urmare, și prezentul regulament.

(3) Danemarcei nu i se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 și nici prezentul regulament.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă instituit prin Regulamentul (UE) nr. 606/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul I specificat în anexa I.

(2) Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menționat la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul II specificat în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 2 septembrie 2014.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXA I

FORMULARUL I

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...