Comisia Europeană

Decizia nr. 641/2014 de punere în aplicare privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale în Uniune [notificată cu numărul C(2014) 6011] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0641

Modificări (...)

În vigoare de la 03 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Echipamentele pentru producția de programe și pentru evenimente speciale (PMSE) acoperă o gamă largă de aplicații de transmisie video și audio, care sunt din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea industriei de media și divertisment din Uniune. Acestea includ radiodifuziunea, spectacolele culturale, muzicale și teatrale și evenimentele sociale și sportive. Echipamentele PMSE sunt utilizate în scopuri profesionale și neprofesionale, în evenimente care merg de la nivel local, până la nivelul Uniunii. Microfoanele fără fir sunt cel mai comun și mai răspândit tip de echipament PMSE audio pe suport radio; sistemele asociate includ sistemele "in-ear monitor" și "talkback" și legăturile audio.

(2) În comunicarea sa din 26 septembrie 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor(1), Comisia a recunoscut că industriile culturale și creative reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare economice ale Europei și constituie un factor stimulator esențial al diversității culturale în Europa. Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în special articolul 8 alineatul (5), subliniază și mai mult importanța PMSE și solicită statelor membre să depună eforturi, în colaborare cu Comisia, pentru a asigura benzile de frecvență necesare pentru astfel de echipamente, în conformitate cu obiectivele Uniunii de a îmbunătăți integrarea pieței interne și accesul la cultură. În plus, în temeiul articolului 6 alineatul (6) din decizia respectivă, statele membre trebuie să examineze modalitățile de asigurare a faptului că eliberarea benzii de 800 MHz nu afectează negativ utilizatorii de echipamente PMSE și, după caz, să ia măsurile tehnice și de reglementare necesare.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată "Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în UE", COM(2012) 537 final.

(3) Cadrul de reglementare actual nu este pe deplin armonizat în ansamblul statelor membre ale UE în ceea ce privește spectrul de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE, din cauza discrepanțelor istorice dintre planurile naționale privind frecvențele și dintre modurile de gestionare a unor cerințe naționale și necesități locale diferite. Deși multe state membre aplică Recomandarea 70-03 a Comitetului European de Radiocomunicații (ERC) și anexa 10 la aceasta (2) și recomandarea 25-10 a ERC și anexa 2 la aceasta (3), care oferă orientări privind benzile de frecvență și parametrii tehnici pentru echipamentele PMSE, aceste recomandări nu garantează din punct de vedere juridic armonizarea în întreaga Uniune a spectrului de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE.

(2) Recomandare publicată de Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT); Tromsø 1997, modificări ulterioare 7 februarie 2014; anexa 10 Microfoane fără fir, inclusiv dispozitive auditive ajutătoare.

(3) Ediția din 11 februarie 2003.

(4) Armonizarea spectrului de frecvențe utilizat de echipamentele PMSE ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor pieței interne prin: îmbunătățirea calității și a eficienței în materie de utilizare a spectrului; asigurarea în întreaga Uniune a vizibilității pe termen lung și a securității juridice a accesului la benzile de frecvență relevante; stimularea cercetării și dezvoltării, de exemplu, în domeniul digitizării echipamentelor PMSE și al altor aspecte legate de utilizarea eficientă a spectrului; încurajarea investițiilor în tehnologie ale producătorilor de PMSE; scăderea prețurilor; oferirea posibilității de a realiza economii de scară; încurajarea portabilității transfrontaliere a echipamentelor și a interoperabilității și evitarea abandonării spectrului neutilizat.

(5) Deși necesitățile în materie de spectru ale echipamentelor PMSE audio pe suport radio variază semnificativ între 8 MHz și 144 MHz (1), în funcție de nevoile specifice locale și temporare, utilizatorii profesioniști indică pentru necesitățile lor zilnice în materie de spectru pentru aplicații PMSE audio pe suport radio frecvența de 96 MHz din banda UHF.

(1) Raportul 32 al CEPT; raportul CEPT către Comisia Europeană, ca răspuns la mandatul privind considerațiile tehnice referitoare la opțiunile de armonizare a dividendului digital în Uniunea Europeană, Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach; raportul final din 30 octombrie 2009.

(6) Este necesară o porțiune suficientă de spectru armonizat pentru a face față cererii aferente echipamentelor PMSE audio pe suport radio, care poate fi asigurată prin stabilirea cel puțin a unei porțiuni minime de spectru aplicabile în întreaga Uniune, care ar genera economii de scară și ar asigura funcționarea pieței interne. Cu toate acestea, spectrul de frecvențe armonizat în prezent prin Decizia 2006/771/CE a Comisiei, și anume 2 MHz (863-865 MHz) pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune, inclusiv pentru aplicațiile PMSE audio pe suport radio, nu este suficient pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor, având în vedere că această decizie acoperă numai o fracțiune din aplicațiile PMSE audio pe suport radio și că majoritatea cerințelor de spectru trebuie satisfăcute în afara benzilor care fac obiectul deciziei respective.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...