Comisia Europeană

Decizia nr. 540/2014 de punere în aplicare de stabilire a datei de la care Sistemul de informații privind vizele (VIS) își începe activitatea în cea de a șaisprezecea regiune
Număr celex: 32014D0540

Modificări (...)

În vigoare de la 29 august 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), în special articolul 48 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2013/493/UE a Comisiei, cea de a șaisprezecea regiune în care colectarea și transmiterea datelor către Sistemul de informații privind vizele (VIS) ar trebui să înceapă în cazul tuturor cererilor cuprinde Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo(*), Muntenegru, Serbia și Turcia.

(*) Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/1999 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...