Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2002 privind comercializarea semințelor de legume
Număr celex: 32002L0055

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 20 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul prezentat la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât:

(1) Directiva 70/458/CEE a Consiliului din 29 septembrie 1970 privind comercializarea semințelor de legume a fost modificată substanțial de mai multe ori(2). În scopul unei formulări clare și sistematizate, se recomandă codificarea directivei menționate anterior.

(2) A se vedea anexa VI partea A.

(2) Producția de semințe de legume ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3) Obținerea de rezultate satisfăcătoare din cultivarea legumelor depinde, în mare măsură, de folosirea unor semințe de calitate.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării legumelor pe teritoriul Comunității se va obține prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate și cât mai riguroase în ceea ce privește alegerea soiurilor admise pentru comercializare.

(5) Este necesar să se realizeze un catalog comun al soiurilor și speciilor de legume. Acest catalog se va stabili doar pe baza cataloagelor naționale.

(6) Toate statele membre trebuie să și stabilească unul sau mai multe cataloage naționale cuprinzând soiurile admise pe teritoriul lor, în vederea certificării, controlului și comercializării.

(7) Cataloagele trebuie realizate în conformitate cu norme
unificate, astfel încât soiurile admise să fie distincte, stabile și suficient de omogene.

(8) În vederea aplicării anumitor dispoziții referitoare la admiterea soiurilor la nivel național, trebuie respectate normele stabilite la nivel internațional.

(9) Examinările referitoare la admiterea unui soi se efectuează după stabilirea unor criterii și a unor condiții minime comune.

(10) Reglementările referitoare la durata de valabilitate a unei admiteri, la motivele retragerii acesteia și la realizarea unei selecții conservative trebuie să fie comune, iar statele membre se informează reciproc în legătură cu admiterea și retragerea unor soiuri.

(11) Trebuie stabilite norme referitoare la alegerea denumirilor de soiuri și la informarea statelor membre în legătură cu aceasta.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...