Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă
Număr celex: 32002L0054

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 20 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz prezentat la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât:

(1) Directiva 66/400/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr a fost modificată substanțial în mai multe rânduri(2). În scopul unei formulări clare și sistematizate, se recomandă codificarea directivei menționate anterior.

(2) A se vedea anexa V partea A.

(2) Producția de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră, denumite în continuare "sfeclă", ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3) Obținerea de rezultate satisfăcătoare din cultivarea sfeclei depinde, în mare măsură, de folosirea unor semințe de calitate.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării sfeclei pe teritoriul Comunității se va obține prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate și cât mai riguroase în ceea ce privește alegerea soiurilor admise pentru comercializare. În acest sens, Directiva 2002/53/CE prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor și speciilor de plante agricole.

(5) Se recomandă stabilirea, de către Comunitate, a unui sistem de certificare unificat, pe baza experiențelor acumulate în urma aplicării sistemelor statelor membre și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În cadrul consolidării pieței interne, se recomandă ca sistemul comunitar să se poată aplica atât producției în vederea comercializării, cât și comercializării pe teritoriul Comunității, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care ar putea împiedica libera circulație a semințelor pe teritoriul Comunității.

(6) În general, semințele de sfeclă trebuie să se poată comercializa decât în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost oficial examinate și certificate ca semințe de bază sau semințe certificate. Alegerea termenilor de "semințe de bază" și "semințe certificate" este determinată de terminologia deja existentă. În anumite condiții speciale, se pot comercializa și semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază, precum și semințele brute.

(7) Nu se recomandă aplicarea normelor comunitare în cazul semințelor destinate exportului către țări terțe.

(8) În vederea ameliorării calității semințelor de sfeclă pe teritoriul Comunității, trebuie să se prevadă anumite condiții, în special în ceea ce privește poliploidia, monogermia, segmentarea, puritatea specifică, facultatea germinativă și conținutul de umiditate.

(9) Pentru a se asigura identitatea semințelor, trebuie să se stabilească norme comunitare privind ambalarea, prelevarea eșantioanelor, sistemul de închidere și marcajul. În acest scop, etichetele trebuie să cuprindă indicațiile necesare exercitării controlului oficial și informării în domeniul agricol și să pună în evidență caracterul comunitar al certificării.

(10) Se recomandă stabilirea unor norme cu privire la comercializarea semințelor tratate chimic și a semințelor adaptate pentru cultura biologică, precum și a unor norme cu privire la conservarea resurselor genetice ale plantelor care permit, printr-o utilizare in situ, conservarea soiurilor amenințate de erodare genetică.

(11) În anumite condiții, trebuie să se admită derogări, fără să se aducă atingere dispozițiilor articolului 14 din tratat. Statele membre care recurg la aceste derogări își acordă reciproc o asistență administrativă în vederea efectuării controlului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...