Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 112/2014 - Dispoziții uniforme referitoare la omologarea farurilor de autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module cu diode electroluminiscente (LED)
Număr celex: 42014X0822(02)D*

Modificări (...)

În vigoare de la 22 august 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

A. DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE

DOMENIU DE APLICARE (1)

(1) Nicio prevedere din prezentul regulament nu împiedică o parte contractantă la acord, care aplică prezentul regulament, să interzică combinarea unui far care include un dispersor din material plastic, omologat prin aplicarea prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (lamelă) de curățare a farurilor.

Prezentul regulament se aplică farurilor pentru vehiculele din categoriile L, M, N și T (2).

(2) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

1.1. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (al unității) care transmite lumina prin suprafața iluminantă;

1.2. "acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafața exterioară a unui dispersor;

1.3. "faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care prezintă diferențe esențiale între ele, în special în privința următoarelor aspecte:

1.3.1. marca sau denumirea comercială;

1.3.2. caracteristicile sistemului optic;

1.3.3. includerea sau eliminarea unor elemente capabile să modifice rezultatele optice prin reflexie, refracție, absorbție și/sau deformare în timpul funcționării;

1.3.4. compatibilitatea cu circulația pe dreapta sau pe stânga sau cu ambele sensuri de circulație;

1.3.5. tipul de fascicul produs (lumină de întâlnire, lumină de drum sau ambele);

1.3.6. categoria de lămpi cu incandescență utilizate și/sau codul (codurile) de identificare specific(e) ale modulului LED;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...