Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1085/2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)
Număr celex: 32006R1085

Modificări (...)

În vigoare de la 31 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 181a,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz din 6 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) În vederea îmbunătățirii eficacității ajutorului extern al Comunității, s-a preconizat un nou cadru pentru programarea și acordarea acestuia. Prezentul instrument constituie unul dintre instrumentele generale destinate susținerii directe a politicilor europene în domeniul ajutorului extern.

(2) Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice stat european care respectă principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a statului de drept, poate solicita să devină membru al Uniunii.

(3) Cererea de aderare a Republicii Turcia adresată Uniunii Europene a fost acceptată de Consiliul European reunit la Helsinki în 1999. Asistența de preaderare se acordă Republicii Turcia din 2002. La finalul reuniunii de la Bruxelles din 16 și 17 decembrie 2004, Consiliul European a recomandat începerea negocierilor de aderare cu Turcia.

(4) Cu ocazia reuniunii de la Santa Maria de Feira din 20 iunie 2000, Consiliul European a subliniat faptul că țările din Balcanii Occidentali sunt candidate potențiale la aderarea la Uniunea Europeană.

(5) În cadrul reuniunii de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003, Consiliul European a reamintit concluziile sale de la Copenhaga (decembrie 2002) și de la Bruxelles (martie 2003) și și-a reafirmat decizia de a susține pe deplin și în mod eficient perspectiva europeană a țărilor din Balcanii Occidentali, care vor face parte integrantă din UE de îndată ce vor îndeplini criteriile stabilite.

(6) Consiliul European, reunit la Salonic în 2003, a subliniat, de asemenea, că procesul de stabilizare și de asociere va constitui cadrul global al parcursului european al țărilor din Balcanii Occidentali până la viitoarea aderare a acestora.

(7) În rezoluția privind concluziile Consiliului European de la Salonic, Parlamentul European a recunoscut că fiecare dintre țările din Balcanii Occidentali se apropia de momentul aderării dar, în același timp, a insistat asupra faptului că fiecare țară va trebui evaluată în funcție de realizările proprii.

(8) În consecință, toate țările din Balcanii Occidentali pot fi considerate drept țări potențial candidate, dar este oportun să se stabilească o distincție clară între țările candidate și țările potențial candidate.

(9) Consiliul European de la Bruxelles din 17 și 18 iunie 2004 a recomandat începerea negocierilor de aderare cu Croația.

(10) Consiliul European de la Bruxelles din 15 și 16 decembrie 2005 a decis acordarea statutului de țară candidată fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

(11) De asemenea, Consiliul European de la Bruxelles din 16 și 17 decembrie 2004 a recomandat inițierea de către Uniunea Europeană, în paralel cu negocierile de aderare, a unui dialog politic și cultural aprofundat cu fiecare stat candidat.

(12) În scopul de a asigura coerența asistenței comunitare, asistența acordată țărilor candidate și țărilor potențial candidate ar trebui atribuită într-un cadru coerent, ținând seama de concluziile obținute pe baza instrumentelor de preaderare anterioare, precum și pe baza Regulamentului (CE) nr. 2666/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind ajutorul acordat Albaniei, Bosniei și Herțegovina, Croației, Republicii Federale Iugoslavia și fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. De asemenea, ar trebui ca asistența să fie în conformitate cu politica de dezvoltare a Comunității, în temeiul articolului 181a din Tratatul CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...