Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță
Număr celex: 32002L0056

Modificări (...), Derogări (1)

În vigoare de la 20 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz emis la 9 aprilie 2002 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât:

(1) Directiva 66/403/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea cartofilor de sămânță a fost modificată substanțial de mai multe ori(2). În scopul unei formulări clare și sistematizate, se recomandă codificarea directivei menționate anterior.

(2) Vezi anexa VI partea A.

(2) Producția de cartofi ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3) Obținerea de rezultate satisfăcătoare din cultivarea cartofilor depinde în mare măsură de folosirea unor cartofi de sămânță adecvați.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării cartofilor pe teritoriul Comunității se poate obține prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate și cât mai riguroase în ceea ce privește alegerea soiurilor admise pentru comercializare, în special referitoare la valoarea sanitară a acestora. În acest sens, Directiva 2002/53/CE a Consiliului prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor speciilor de plante agricole.

(5) Trebuie să stabilească un sistem de certificare unificat în interiorul Comunității, pe baza experiențelor dobândite în urma aplicării sistemelor statelor membre și ale Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa. În cadrul consolidării pieței interne, sistemul comunitar trebuie să se poată aplica producției în vederea comercializării și comercializării pe teritoriul Comunității, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care să poată împiedica libera circulație a semințelor pe teritoriul Comunității.

(6) Ca regulă generală, cartofii de sămânță se pot comercializa numai în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost examinați și certificați oficial ca material săditor de bază sau material săditor certificat. Alegerea termenilor tehnici de "material săditor de bază" și "material săditor certificat" este determinată de terminologia deja existentă. În anumite condiții speciale, se poate comercializa material săditor selecționat din generațiile anterioare materialului săditor de bază, precum și material săditor brut.

(7) Statele membre pot împărți categoriile de cartofi de sămânță în clase care să corespundă unor cerințe diferite. Se recomandă să se prevadă faptul că clasele comunitare și condițiile referitoare la acestea pot fi stabilite printr-o procedură accelerată. În acest sens, statele membre trebuie să hotărască măsura în care aplică clasele în cauză în producția proprie.

(8) Având în vedere progresele realizate de tehnicile moderne de reproducere, se recomandă stabilirea unei proceduri comunitare referitoare la instituirea de norme specifice care se aplică în domeniul comercializării cartofilor de sămânță produși prin tehnici de micropropagare.

(9) Normele comunitare nu se aplică cartofilor de sămânță destinați exportului către țări terțe.

(10) În scopul de a îmbunătăți, pe teritoriul Comunității, pe lângă valoarea genetică și valoarea sanitară, aspectul exterior al cartofilor de sămânță, trebuie să se prevadă toleranțe în ceea ce privește impuritățile, precum și anumite defecte sau boli ale cartofilor de sămânță.

(11) În vederea comercializării cartofilor de sămânță pe întreg teritoriul sau o parte a acestuia, statele membre pot fi autorizate să ia măsuri mai riguroase decât cele prevăzute în anexa I, împotriva virușilor determinați care nu există în regiunile în cauză sau care pot fi extrem de dăunători pentru culturile din aceste regiuni. În acest sens, domeniul de aplicare al prezentei dispoziții trebuie extins și la organisme dăunătoare altele decât virusuri.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...