Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 57/2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre
Număr celex: 32002L0057

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 20 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz emis la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât:

(1) Directiva 69/208/CEE a Consiliului din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre a fost modificată substanțial în mai multe rânduri(2). În scopul unei formulări clare și sistematizate, se recomandă codificarea directivei menționate anterior.

(2) A se vedea anexa VI partea A.

(2) Producția de plante oleaginoase și pentru fibre ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3) Obținerea de rezultate satisfăcătoare privind cultivarea plantelor oleaginoase și pentru fibre depinde în mare măsură de folosirea unor semințe de calitate.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării plantelor oleaginoase și pentru fibre pe teritoriul Comunității se poate obține prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate și cât mai riguroase în ceea ce privește alegerea soiurilor admise pentru comercializare. În acest sens, Directiva 2002/53/CE a Consiliului prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor speciilor de plante agricole.

(5) Se recomandă stabilirea, de către Comunitate, a unui sistem de certificare unificat, pe baza experiențelor acumulate în urma aplicării sistemelor statelor membre și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În cadrul consolidării pieței interne, se recomandă ca sistemul comunitar să se poată aplica atât producției în vederea comercializării, cât și comercializării pe teritoriul Comunității, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care ar putea împiedica libera circulație a semințelor pe teritoriul Comunității.

(6) Ca regulă generală, semințele de plante oleaginoase și pentru fibre trebuie să poată fi comercializate numai în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost examinate și certificate oficial ca semințe de bază sau semințe certificate sau, pentru anumite soiuri, examinate și admise în mod oficial ca semințe comerciale. Alegerea termenilor tehnici de "semințe de bază"și "semințe certificate" se bazează pe terminologia internațională deja existentă. În anumite condiții speciale, semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază, precum și semințele brute, pot fi comercializate.

(7) Normele comunitare nu trebuie să se aplice semințelor destinate exportului către țări terțe.

(8) În scopul de a îmbunătăți, pe lângă valoarea genetică, calitatea exterioară a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre din Comunitate, trebuie prevăzute anumite condiții privind puritatea specifică și facultatea germinativă.

(9) Pentru a se asigura identitatea semințelor, trebuie să se stabilească norme comunitare privind ambalarea, prelevarea eșantioanelor, sistemul de închidere și marcarea. În acest scop, etichetele trebuie să cuprindă indicațiile necesare exercitării controlului oficial, precum și informării utilizatorului, și să pună în evidență, pentru diferitele categorii, caracterul comunitar al certificării.

(10) Trebuie să se stabilească norme privind comercializarea semințelor tratate chimic și a semințelor adaptate pentru cultura biologică, precum și norme privind conservarea resurselor genetice ale plantelor care permit, printr-o utilizare in situ, conservarea soiurilor amenințate de erodare genetică.

(11) Trebuie să se admită derogări în anumite condiții, fără să se aducă atingere dispozițiilor articolului 14 din tratat. Statele membre care recurg la aceste derogări trebuie să asigure o asistență administrativă reciprocă în ceea ce privește controlul.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...