Comitetul Mixt

Decizia nr. 1/2014 în privința adoptării regulamentului de procedură al acestuia (2014/503/UE)
Număr celex: 32014D0503

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMITETUL MIXT,

având în vedere Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene ("convenția") a intrat în vigoare la 1 decembrie 2012.

(2) Articolul 3 alineatul (1) din convenție a instituit un comitet mixt, în cadrul căruia trebuie să fie reprezentată fiecare parte contractantă.

(3) În temeiul articolului 3 alineatul (4) din convenție, Comitetul mixt își adoptă propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului mixt al Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 mai 2014.

Pentru Comitetul mixt
Președintele
P.-J. LARRIEU

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI MIXT INSTITUIT DE CONVENȚIA REGIONALĂ CU PRIVIRE LA REGULILE DE ORIGINE PREFERENȚIALE PAN-EURO-MEDITERANEENE

Articolul 1 Componența

(1) Comitetul mixt (denumit în continuare "comitetul") este format din reprezentanți:

- ai părților contractante menționate la articolul 1 alineatul (3) din Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (denumită în continuare "convenția") pentru care convenția a intrat în vigoare; și

- ai părților contractante care au aderat efectiv la convenție, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din convenție,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...