Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 37 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor cu filament destinate utilizării în cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor și ale remorcilor acestora
Număr celex: 42014X0718(02)£ 

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internațional public. Statutul și data intrării în vigoare a prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situație TRANS/WP.29/343 al CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Supliment 42 la seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică lămpilor cu filament indicate în anexa 1 care sunt destinate utilizării în cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor și ale remorcilor acestora.

2. DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE

2.1. Definiții

2.1.1. Definiția noțiunii de "categorie"

În sensul prezentului regulament, termenul "categorie" se utilizează pentru a descrie diferitele proiectări de bază ale lămpilor standard cu filament. Fiecare categorie are o denumire specifică, de exemplu: "H4", "P21W", "T4W", "PY21W" sau "RR10W".

2.1.2. Definiția "tipului"

Lămpile cu filment de "tipuri" diferite (1) sunt lămpi cu filament care aparțin aceleiași categorii, dar care diferă în ceea ce privește aspecte esențiale, precum:

(1) Un bec galben-selectiv sau un bec exterior suplimentar galben-selectiv, destinat exclusiv schimbării culorii, nu și a altor caracteristici ale unei lămpi cu filament care emite o lumină albă, nu constituie o modificare a tipului de lampă cu filament.

2.1.2.1. marca sau denumirea comercială (lămpile cu filament care au aceeași marcă sau denumire comercială dar care sunt produse de producători diferiți sunt considerate ca fiind de tipuri diferite. Lămpile cu filament produse de același producător și care diferă doar prin marca sau denumirea comercială pot fi considerate ca aparținând aceluiași tip);

2.1.2.2. proiectarea balonului și/sau a soclului, în măsura în care aceste diferențe afectează rezultatele optice;

2.1.2.3. tensiunea nominală;

2.1.2.4. halogenul.

2.2. Cererea de omologare

2.2.1. Cererea de omologare este înaintată de către titularul denumirii comerciale sau al mărcii sau de către reprezentantul autorizat al acestuia.

2.2.2. Fiecare cerere de omologare este însoțită de (a se vedea, de asemenea, punctul 2.4.2) :

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...