Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 131 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor cu privire la sistemele avansate de frânare de urgență (AEBS)
Număr celex: 42014X0719(01)û

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 13 februarie 2014

Introducere (în scop informativ)

Intenția prezentului regulament este de a stabili dispoziții uniforme cu privire la sistemele avansate de frânare de urgență (AEBS - Advanced Emergency Braking System) instalate pe autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3 (1) folosite în principal în condiții de autostradă.

(1) Astfel cum este definit în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2.

Deși, în general, respectivele categorii de vehicule vor beneficia de echiparea cu un sistem avansat de frânare de urgență, există subgrupuri pentru care beneficiul este destul de incert, deoarece acestea sunt în principal utilizate în alte condiții decât condițiile de pe autostrăzi (de exemplu, autocare cu pasageri în picioare și anume clasele I, II și A (1)). Indiferent de beneficiu, există alte subgrupuri la care instalarea AEBS ar fi dificilă din punct de vedere tehnic (de exemplu, poziția senzorului pe vehicule din categoria G și pe vehiculele cu scop special etc.).

În plus, sistemele destinate vehiculelor care nu sunt echipate cu o suspensie pneumatică pe axa spate necesită ca integrarea tehnologiei avansate a senzorilor să ia în considerare variația unghiului de înclinare a vehiculului. Părțile contractante care doresc să aplice dispozițiile prezentului regulament pentru aceste vehicule ar trebui să asigure un interval de timp adecvat în acest sens.

Sistemul trebuie să detecteze automat o posibilă coliziune frontală, să ofere conducătorului auto un avertisment și să activeze sistemul de frânare al vehiculului pentru a încetini vehiculul cu scopul de a evita o coliziune sau de a micșora gravitatea unei coliziuni în cazul în care conducătorul auto nu răspunde la avertizare.

Sistemul funcționează numai în situații de conducere în care frânarea ar evita un accident sau ar atenua gravitatea unui accident și nu se activează în situații normale de conducere.

În cazul unei defecțiuni a sistemului, exploatarea în condiții de siguranță a vehiculului trebuie să nu fie pusă în pericol.

Sistemul trebuie să asigure cel puțin o avertizare tactilă sau acustică, care poate fi și o încetinire bruscă, astfel încât un conducător auto neatent să fie informat cu privire la o situație critică.

În orice acțiune întreprinsă de către sistem (fazele de avertizare și de frânare de urgență), conducătorul poate, în orice moment, printr-o acțiune conștientă, de exemplu printr-o acțiune de schimbare a direcției sau prin apăsarea bruscă a pedalei de accelerație, să preia controlul, dezactivând sistemul.

Regulamentul nu poate include toate condițiile de trafic și toate elementele de infrastructură în procesul de omologare de tip. Condițiile și caracteristicile existente în lumea reală nu ar trebui să aibă drept rezultat avertismente false sau frânări false în așa măsură încât acestea să încurajeze conducătorul să dezactiveze sistemul.

1. DOMENIU DE APLICARE ȘI SCOP

Prezentul regulament se aplică omologării vehiculelor din categoriile M2, N2, M3 și N3 (1) cu privire la un sistem integrat pentru evitarea sau atenuarea gravității unei coliziuni posterioare în bandă.

(1) Astfel cum este definit în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2.

2. DEFINIȚII

2.1. "sistem avansat de frânare de urgență (AEBS)" înseamnă un sistem care poate să detecteze automat o posibilă coliziune frontală și să activeze sistemul de frânare al vehiculului pentru a încetini vehiculul cu scopul de a evita o coliziune sau de a micșora impactul unei coliziuni;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...