Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 6 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea lămpilor indicatoare de direcție pentru autovehicule și remorcile acestora
Număr celex: 42014X0718(01)

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 25 la seria 01 de modificări - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

0. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică lămpilor indicatoare de direcție pentru vehiculele din categoriile L, M, N, O și T (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

1.1. prin "lampă indicatoare de direcție" se înțelege un dispozitiv montat pe un autovehicul sau pe o remorcă și care, acționat de către conducător, semnalează intenția de modificare a direcției vehiculului. Prezentul regulament nu se aplică decât dispozitivelor cu poziție fixă și semnal luminos intermitent a căror iluminare este obținută prin alimentarea intermitentă cu curent electric a lămpii;

1.2. pentru prezentul regulament, se aplică definițiile din Regulamentul nr. 48 și din seriile de amendamente ale acestuia, în vigoare la data efectuării cererii pentru omologarea de tip;

1.3. "lămpi indicatoare de direcție de diferite tipuri" înseamnă lămpile care prezintă diferențe în următoarele aspecte esențiale:

(a) denumirea sau marca comercială;

(b) caracteristicile sistemului optic (nivelurile de intensitate, unghiurile de distribuție a luminii, categoria de
sursă de lumină, modulul de sursă de lumină etc.);

(c) categoria lămpilor indicatoare de direcție;

(d) comanda de intensitate variabilă, după caz;

(e) activarea secvențială a surselor de lumină, după caz.

Schimbarea culorii sursei de lumină sau a culorii oricărui filtru nu constituie o modificare a tipului.

1.4. Trimiterile făcute în prezentul regulament la lampa (lămpile) cu incandescență standard (etalon) și la Regulamentul nr. 37 reprezintă trimiteri la Regulamentul nr. 37 și la seria de amendamente ale acestuia, în vigoare în momentul cererii de omologare de tip.

Trimiterile din prezentul regulament la sursa (sursele) de lumină LED standard (etalon) și la Regulamentul nr. 128 reprezintă trimiteri la Regulamentul nr. 128 și la seria de amendamente ale acestuia, în vigoare în momentul cererii de omologare de tip.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...