Parlamentul României

Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În scopul desfășurării în bune condiții a activităților de recoltare a produselor agricole vegetale și transportul acestora din câmp în spații destinate depozitării și/sau procesării, pentru asigurarea securității alimentare naționale, se instituie măsuri specifice de reglementare a transportului rutier al produselor agricole vegetale pe drumurile publice.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) tichet de cântar - document eliberat, în urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a produselor agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole și/sau ale vehiculelor;

b) aviz de însoțire a mărfii - document care însoțește produsele agricole vegetale în timpul transportului și conține informații privind locul de încărcare și locul de descărcare a mărfii.

Art. 3. -

(1) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole, se transportă de la punctele de recoltare la spațiile de depozitare proprii ale exploatațiilor agricole în cauză cu avizul de însoțire a mărfii, fără ca vehiculele folosite în acest scop să dețină tichet de cântar.

(2) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare de pe teritoriul exploatațiilor agricole se transportă direct de la punctele de recoltare la bazele de recepție/depozitare ale unităților de procesare, fără tichetul de cântar, cu condiția însoțirii vehiculului cu o copie a contractului încheiat între producătorul agricol și procesatorul în cauză și cu avizul de însoțire a mărfii.

(3) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole se transportă de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, în limita unei distanțe de maximum 70 km de la locul de încărcare, cu avizul de însoțire a mărfii, fără ca vehiculele să dețină tichetul de cântar.

Art. 4. -

Transportul produselor agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole, de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, pe distanțe mai mari de 70 km de la locul de încărcare, va fi însoțit de documentele legale specifice transportului, de avizul de însoțire a mărfii și de tichetul de cântar.

Art. 5. -

Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 și 4, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau persoanelor juridice care dețin marfa în cauză pe parcursul transportului, precum și suspendarea activității, pe o perioadă de o lună la 6 luni, în cazul persoanelor juridice, și confiscarea produselor agricole vegetale supuse contravenției;

b) nerespectarea obligației conducătorilor auto de a deține la bordul vehiculelor, pe perioada transportului, documentele legale specifice transportului, avizul de însoțire a mărfii, precum și tichetul de cântar, după caz, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei aplicată conducătorului auto.

Art. 6. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către persoanele împuternicite din cadrul instituțiilor cu atribuții privind regimul transporturilor rutiere pe drumurile publice din România.

Art. 7. -

Contravențiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, la litera d) a articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, liniuța a 5-a se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 10 iulie 2014.

Nr. 108.

;
se încarcă...