Tribunalul Funcției Publice

Instrucțiuni pentru grefierul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Număr celex: 32014Q0714(01)

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,
LA PROPUNEREA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 21 mai 2014

și, în special, articolul 132 din acesta,

stabilește următoarele

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1 Definirea unor termeni

Denumirile adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele instrucțiuni.

Articolul 2 Atribuțiile și înlocuirea grefierului

Atribuțiile grefierului sunt cele prevăzute la articolul 20 din Regulamentul de procedură. Înlocuirea sa se efectuează în conformitate cu articolele 18 și 19 din acesta.

Articolul 3 Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise în toate zilele lucrătoare. Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, a duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

(2) În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

(3) Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 până la 12.00 și de la 14.30 până la 16.30. Pe durata vacanțelor judecătorești prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, birourile grefei sunt închise pentru public în fiecare vineri după-amiaza.

(4) Birourile grefei sunt accesibile doar reprezentanților părților sau persoanelor corespunzător împuternicite de acestea, precum și persoanelor care formulează o cerere de asistență judiciară.

(5) În cazul în care birourile grefei sunt închise, actele de procedură pot fi în mod valabil depuse, la orice oră din zi sau din noapte, la gardianul de serviciu de la intrarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, strada Fort Niedergrunewald, Luxemburg. Gardianul efectuează mențiunile necesare, care fac dovadă deplină cu privire la data și ora depunerii, și eliberează, la cerere, o confirmare de primire.

Articolul 4 Registrul

(1) În registru sunt înregistrate hotărârile și ordonanțele, precum și toate actele de procedură depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul Tribunalului, în ordinea depunerii lor, cu excepția celor întocmite în vederea unei soluționări amiabile în sensul articolului 90 din Regulamentul de procedură, prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din prezentele instrucțiuni.

(2) Grefierul face mențiune cu privire la înregistrarea în registru, care cuprinde indicarea numărului de ordine și a datei înregistrării în registru, pe originalul oricărui act de procedură sau pe versiunea considerată originalul acestui act, în sensul articolului 3 din Decizia Tribunalului din 20 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia (denumită în continuare "Decizia e-Curia"), și, la cererea părților, pe copiile pe care acestea le prezintă în acest scop. Mențiunea de pe originalul actului de procedură trebuie să fie semnată de grefier.

(3) Înregistrările în registru se numerotează în ordine crescătoare și în mod consecutiv. Acestea cuprind mențiunile necesare identificării actului de procedură, în special data de depunere și cea de înregistrare, numărul cauzei și natura actului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...