Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 729/2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (Reformare)
Număr celex: 32014R0729

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(1). Din motive de claritate, având în vedere că urmează să fie efectuate noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menționat.

(1) A se vedea anexa II.

(2) În temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede euro, sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană (BCE). Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a BCE, poate adopta măsuri pentru armonizarea valorilor nominale și a specificațiilor tehnice ale tuturor monedelor ce vor fi puse în circulație, în măsura necesară pentru a asigura buna circulație a acestora în Uniune.

(3) Bancnotele euro au valori cuprinse între 5 și 500 euro. Valorile nominale ale bancnotelor și monedelor trebuie să permită facilitarea plăților în numerar a sumelor exprimate în euro și în cenți.

(4) Sistemul unic de emisiune monetară al Uniunii ar trebui să stimuleze încrederea publicului și să determine inovații tehnologice care să asigure faptul că acesta este un sistem sigur, fiabil și eficace.

(5) Acceptarea sistemului de către public constituie unul dintre principalele obiective ale sistemului de emisiune monetară al Uniunii. Încrederea publicului în sistem depinde de caracteristicile fizice ale monedelor în euro, care vor trebui să fie cât mai ușor de folosit.

(6) Au avut loc consultări cu asociațiile consumatorilor, cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor și cu reprezentanții sectorului de bancomate pentru a se ține seama de cerințele specifice ale unor categorii importante de utilizatori ai monedei. Pentru a asigura trecerea ușoară la moneda euro și pentru a facilita acceptarea sistemului de monedă de către utilizatori, trebuia să se asigure o distincție clară între monede prin caracteristici vizuale și tactile.

(7) Monedele euro sunt mai ușor de deosebit și utilizatorii se vor familiariza mai ușor cu ele datorită legăturii între diametrul lor și valoarea unitară.

(8) Sunt necesare dispozitive speciale de securitate pentru a reduce posibilitățile de contrafacere a monedelor de 1 sau 2 euro, având în vedere valoarea lor ridicată. Monedele confecționate din trei straturi și combinarea a două culori pe o monedă sunt considerate caracteristicile de securitate cele mai eficiente.

(9) Directiva 94/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului limitează utilizarea nichelului în anumite produse, recunoscându-se astfel că nichelul poate provoca alergii în anumite condiții. Directiva menționată nu face referire la monede. Cu toate acestea, este de dorit să se diminueze conținutul în nichel al monedelor din motive de sănătate publică.

(10) A da monedelor o față europeană comună și alta națională diferită este expresia cea mai adecvată a ideii de uniune monetară europeană între statele membre. Pe fețele europene comune ale monedelor euro apar atât denumirea monedei unice, cât și valoarea nominală a monedei. Pe fața națională nu ar trebui să se repete nici denumirea monedei unice, nici valoarea nominală a monedei.

(11) Pe fața națională a monedei ar trebui să fie clar indicat statul membru emitent, pentru ca acesta să poată fi identificat cu ușurință de către utilizatorii interesați.

(12) Gravura de pe muchia monedelor euro ar trebui să fie considerată parte a feței naționale și, prin urmare, pe aceasta nu ar trebui să se repete indicația valorii nominale, cu excepția monedei de 2 euro și cu condiția să se utilizeze numai cifra "2" sau termenul "euro" în alfabetul relevant sau ambele.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...