Parlamentul României

Legea nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Decorațiile de război prevăzute la art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare, precum și în legile și regulamentele specifice fiecărei decorații se pot conferi militarilor sau unităților militare pentru eroism și pentru fapte de arme sau de comandament și efectuări de servicii pe câmpul de luptă.

(2) Decorațiile de război se pot conferi militarilor români și unităților militare române, în cazul:

a) antrenării României într-un război declarat cu alte state;

b) unei agresiuni armate îndreptate împotriva României;

c) participării la acțiuni de luptă comune cu militari ai altor state, sub mandatul unor organisme sau coaliții internaționale la care România este parte.

Art. 2. -

(1) Decorațiile de război pot fi conferite și unor militari străini și unități militare străine, astfel:

a) militarilor și unităților militare ale statelor aliate României, în caz de război sau de conflict armat;

b) comandanților, forțelor armate, puse sub jurisdicția unor organisme internaționale, în cazul cărora acționează și unități sau subunități românești;

c) militarilor și unităților militare străine care, prin acțiunile lor, au salvat viața unor militari români sau au ajutat semnificativ unitățile românești în îndeplinirea misiunilor ce le reveneau în cadrul unor forțe multinaționale.

(2) În mod excepțional, Președintele României poate conferi decorații de război unor comandanți militari ai altor state, care s-au distins în mod deosebit în război sau în conflicte armate la care statul român nu a participat direct cu trupe, dar pe care le-a sprijinit logistic și/sau numai politic.

Art. 3. -

(1) Decorațiile de război se conferă ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și militarilor în termen, angajați pe bază de contract sau rezerviști mobilizați, în funcție de gradul militar avut, precum și de categoria de fapte de arme sau de comandament și efectuări de servicii pe timpul acțiunilor de luptă.

(2) În mod excepțional, persoane civile neîncadrate în nici o formă militară organizată, care au adus servicii deosebite pe timpul luptelor unor militari sau unități militare aflate în luptă, pot fi decorate cu ordine și medalii de război.

(3) Decorațiile de război se conferă unităților militare în funcție de categoria de fapte de arme săvârșite pe timpul acțiunilor de luptă.

Art. 4. -

Categoriile de fapte de arme și servicii, precum și decorațiile de război în diverse grade sau clase, care pot fi conferite, sunt prevăzute în Regulamentul privind conferirea decorațiilor de război din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 28 noiembrie 2003.

Nr. 517.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind conferirea decorațiilor de război

;
se încarcă...