Parlamentul României

Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003.

(3) În cazul imobilelor pentru care există solicitări de restituire, legal formulate și înregistrate, vânzarea se face numai după clarificarea regimului lor juridic.

Art. 2. -

(1) Partidele politice pot opta pentru închirierea sau cumpărarea spațiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale. Modificări (1)

(2) Închirierea spațiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL II Vânzarea spațiilor destinate sediilor partidelor politice

Art. 3. -

(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor acestora.

(2) În acest scop autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate aceste spații le vor vinde partidelor politice la solicitarea acestora. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spațiu, destinat sediului acestora, la valoarea de inventar a acestuia. Spațiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deținut cu chirie cel puțin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Partidele politice pot cumpăra în municipiul București un spațiu pentru organizația municipiului București și câte un spațiu pentru organizațiile fiecărui sector al municipiului București, destinat sediilor acestor organizații, la valoarea de inventar a acestora. Spațiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deținut cu chirie cel puțin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Partidele politice care au dobândit un sediu în condițiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 43/2003.

Art. 6. - Modificări (1)

Partidele politice plătesc impozit pe clădiri pentru sediile deținute în proprietate, în condițiile legii.

CAPITOLUL III Dispoziții speciale

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 4, nu pot fi înstrăinate sub nici o formă timp de 10 ani de la data cumpărării. Modificări (1)

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea actului de înstrăinare și reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.

(3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

Art. 8. - Jurisprudență (2)

(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 4, pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.

(3) Prețul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât să fie actualizat cu indicele inflației la valoarea de inventar, astfel încât să nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obține un avantaj economic sau politic.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În cazul încetării activității partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, vor fi transmise în conformitate cu art. 52 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

(2) Dacă încetarea activității partidului politic are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin. (1), bunul se reîntoarce în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale, cu plata unei despăgubiri bănești în raport cu prețul de achiziție actualizat.

Art. 10. -

De prevederile prezentei legi beneficiază și organizațiile minorităților naționale care sunt reprezentate în Parlamentul României.

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora și va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 martie 2003.

Nr. 90.

;
se încarcă...