Parlamentul României

Legea nr. 141/2003 privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Potrivit prezentei legi, acordarea gratuită și decontarea contravalorii medicamentelor prescrise pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni sunt obligatorii, fără plafonare valorică și cantitativă.

Art. 2. -

Prescripțiile medicale se eliberează de medicul de familie aflat în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate sau de medicul specialist recomandat de acesta.

Art. 3. -

Contractul-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, se modifică în mod corespunzător, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 14 aprilie 2003.

Nr. 141.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...