Comisia Europeană

Decizia nr. 63/2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2013/63/UE)
Număr celex: 32013D0063

Modificări (...)

În vigoare de la 25 ianuarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 10 alineatul (4),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) Articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede posibilitatea de a adopta orientările necesare pentru punerea în aplicare a articolului respectiv cu privire la condițiile specifice pentru mențiunile de sănătate.

(2) Atât autoritățile naționale de control, cât și operatorii din sectorul alimentar au ridicat problema punerii în aplicare a articolului 10 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Pentru a se asigura coerența în aplicarea acestor dispoziții și pentru a facilita activitatea autorităților de control și pentru a se asigura o mai mare claritate și securitate pentru operatorii economici, este oportun să se emită orientări.

(3) Orientările prevăzute în anexa la prezenta decizie ar trebui să fie luate în considerare de către autoritățile naționale de control și operatorii din sectorul alimentar. Părțile interesate, în special operatorii din sectorul alimentar și grupurile de consumatori, au fost consultate la 12 octombrie 2012.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală (2),

___________

(2) http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/index_en.htm

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...