Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1273/2012 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (reformare)
Număr celex: 32012R1273

Modificări (...)

În vigoare de la 30 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 74,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 21 noiembrie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (2) și Decizia 2008/839/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (3) au fost modificate substanțial. Întrucât urmează să fie efectuate noi modificări, acestea ar trebui reformate, din motive de claritate.

___________

(2) JO L 299, 8.11.2008, p. 1.

(3) JO L 299, 8.11.2008, p. 43.

(2) Sistemul de Informații Schengen (SIS), înființat în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (4) ("Convenția Schengen"), și dezvoltarea ulterioară a acestuia, sistemul SIS 1+, reprezintă instrumente esențiale pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene.

___________

(4) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(3) Misiunea de a dezvolta Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) a fost încredințată de către Consiliu Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 (5) și al Deciziei 2001/886/JAI (6). Actele respective au expirat la 31 decembrie 2008, înainte de finalizarea procesului de dezvoltare a SIS II. Prin urmare, respectivele acte trebuiau completate mai întâi prin Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 și prin Decizia 2008/839/JAI și, ulterior, prin prezentul regulament și prin Regulamentul (UE) nr. 1272/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (7) cel mai târziu până la încheierea migrării de la SIS 1+ la SIS II, sau până la o dată care urma să fie stabilită de Consiliu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (8) și cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) (9).

___________

(5) JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

(6) JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

(7) A se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...