Comisia Europeană

Decizia nr. 838/2012 privind adoptarea normelor care asigură verificarea coerentă a existenței și a statutului juridic, precum și a capacității operaționale și financiare a participanților la acțiunile indirecte susținute prin granturi în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative și în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și formare în domeniul nuclear
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2012/838/UE, Euratom)
Număr celex: 32012D0838

Modificări (...)

În vigoare de la 18 ianuarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de Al șaptelea program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (1), în special articolul 16 alineatul (4),

___________

(1) JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

având în vedere Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților pentru punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice și de difuzare a rezultatelor din domeniul cercetării (2007-2011) (2), în special articolul 15 alineatul (4),

___________

(2) JO L 400, 30.12.2006, p. 1.

întrucât:

(1) Prin Decizia C(2007) 2466 din 13 iunie 2007 privind adoptarea normelor care asigură verificarea coerentă a existenței și a statutului juridic, precum și a capacității operaționale și financiare a participanților la acțiunile indirecte susținute prin granturi în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) și în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și formare în domeniul nuclear (2007-2011), Comisia a elaborat normele care asigură verificarea coerentă a existenței și a statutului juridic, precum și a capacității operaționale și financiare a participanților la acțiunile indirecte susținute prin granturi în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (3) și al Deciziei 2006/970/Euratom din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitățile de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2007-2011) (4) (denumite în continuare "normele").

___________

(3) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(4) JO L 400, 30.12.2006, p. 60.

(2) Aceste norme au fost concepute pentru a institui un cadru clar și transparent care să fie pus în aplicare într-un mod omogen de către toate serviciile implicate în gestionarea granturilor acordate în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE și al Deciziei 2006/970/Euratom. Normele aveau scopul de a asigura o abordare coerentă a programelor stabilite prin deciziile respective, pe toată durata acestor programe, permițând în același timp o anumită flexibilitate, în cazul în care era necesar.

(3) Aceste norme trebuie modificate pentru a preciza unele elemente şi a codifica practicile utilizate până în prezent, cum ar fi definiţiile statutelor/categoriilor juridice, dispoziţiile privind documentele solicitate şi data efectivă, cazurile de declaraţii şi/sau documente justificative incomplete, contradictorii sau false, Reprezentantul desemnat al entităţii juridice, modificarea şi revizuirea validărilor şi Comitetul de validare.

(4) Este necesar ca aceste norme să fie modificate pentru a garanta o punere în aplicare şi o interpretare uniforme, prin introducerea unor cazuri specifice. În plus, secţiunea privind măsurile de protecţie trebuie consolidată.

(5) În acelaşi timp, aceste norme trebuie aduse în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(6) Prin urmare, din motive de claritate şi securitate juridică, Decizia C(2007) 2466 trebuie înlocuită,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...