Consiliul Uniunii Europene

Regulament nr. 1260/2012 de punere în aplicare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere
Număr celex: 32012R1260

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 118 al doilea paragraf,

având în vedere Decizia 2011/167/UE a Consiliului din 10 martie 2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar (1),

___________

(1) JO L 76, 22.3.2011, p. 53.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 2011/167/UE, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit (denumite în continuare "state membre participante") au fost autorizate să instituie între ele o cooperare consolidată în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet.

(2) Potrivit Regulamentului (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet (2), anumite brevete europene acordate de Oficiul European de Brevete (denumit în continuare "OEB") în conformitate cu regulile și procedurile din Convenția privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973, astfel cum a fost modificată la 17 decembrie 1991 și la 29 noiembrie 2000 (denumită în continuare "CBE"), ar trebui să beneficieze, la cererea titularului brevetului, de efect unitar în statele membre participante.

___________

(2) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...