Comisia Europeană

Decizia nr. 757/2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "exploatare și gestionarea traficului" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Deciziei 2007/756/CE [notificată cu numărul C(2012) 8075] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012D0757

Modificări (...)

În vigoare de la 04 ianuarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenția) (2), Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluția pieței și la cerințele sociale și să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

___________

(2) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenției un mandat de elaborare și revizuire a specificațiilor tehnice de interoperabilitate cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. Conform mandatului respectiv, agenției i s-a solicitat să fuzioneze și să se extindă domeniul de aplicare al STI-urilor privind subsistemul "exploatare și gestionarea traficului" pentru sistemul feroviar de mare viteză și pentru sistemul feroviar convențional. Aceste STI-uri au fost adoptate prin Decizia 2008/231/CE a Comisiei (3) și, respectiv, prin Decizia 2011/314/UE a Comisiei (4).

___________

(3) JO L 84, 26.3.2008, p. 1.

(4) JO L 144, 31.5.2011, p. 1.

(3) La 5 septembrie 2011, agenția a emis o recomandare referitoare la fuzionarea STI-ului privind exploatarea și gestionarea traficului pentru sistemul feroviar convențional cu STI-ul privind exploatarea și gestionarea traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză, extinderea domeniului de aplicare geografică a acestor STI-uri și transferul detaliilor privind numărul european de vehicul (NEV) către Decizia 2007/756/CE a Comisiei (5).

___________

(5) JO L 305, 23.11.2007, p. 30.

(4) Implementarea STI cuprinsă în anexa I și conformitatea cu punctele relevante ale acesteia trebuie stabilite în conformitate cu un plan de implementare pe care fiecare stat membru trebuie să îl actualizeze pentru liniile a căror responsabilitate îi revine.

(5) În prezent, traficul feroviar se desfăşoară în temeiul unor acorduri naţionale, bilaterale, multinaţionale sau internaţionale în vigoare. Este important ca acordurile respective să nu împiedice progresele actuale şi viitoare în direcţia realizării interoperabilităţii. Prin urmare, ar trebui să se instituie o procedură de notificare a acestor acorduri de către statele membre.

(6) Vehiculele feroviare sunt înmatriculate de organismele care ţin registrele naţionale ale vehiculelor, în conformitate cu Decizia 2007/756/CE, pe baza articolului 33 din Directiva 2008/57/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...