Comisia Europeană

Decizia nr. 713/2010 privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului
[notificată cu numărul C(2010) 7582]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2010/713/UE)
Număr celex: 32010D0713

Modificări (...)

În vigoare de la 04 decembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 5 alineatul (3) litera (e) și articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt specificații adoptate în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. STI-urile stabilesc toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească elementele constitutive de interoperabilitate și subsistemele, precum și procedurile care trebuie urmate la evaluarea conformității și adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și la verificarea CE a subsistemelor.

(2) Decizia 2006/66/CE a Comisiei (2) a stabilit modulele care trebuie utilizate pentru evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate și pentru verificarea CE a subsistemelor în specificația tehnică de interoperabilitate (STI) cu privire la subsistemul "material rulant-zgomot", Decizia 2006/861/CE a Comisiei (3) a realizat același lucru pentru STI cu privire la subsistemul "material rulant-vagoane de marfă", iar Decizia 2006/679/CE a Comisiei (4) a stabilit modulele pentru STI referitoare la subsistemul "control-comandă și semnalizare" al sistemului feroviar transeuropean convențional.

___________

(2) JO L 37, 8.2.2006, p. 1.

(3) JO L 344, 8.12.2006, p. 1.

(4) JO L 284, 16.10.2006, p. 1.

(3) Deciziile 2008/217/CE (5), 2008/284/CE (6), 2008/232/CE (7) și 2006/860/CE (8) ale Comisiei au stabilit modulele care trebuie utilizate pentru evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate și verificarea CE a subsistemelor pentru STI privind subsistemul "infrastructură", STI privind subsistemul "energie", STI privind subsistemul "material rulant" și, respectiv, STI privind subsistemul "control-comandă și semnalizare" ale sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

___________

(5) JO L 77, 19.3.2008, p. 1.

(6) JO L 104, 14.4.2008, p. 1.

(7) JO L 84, 26.3.2008, p. 132.

(8) JO L 342, 7.12.2006, p. 1.

(4) Deciziile 2008/163/CE (9) și 2008/164/CE (10) ale Comisiei au stabilit modulele care trebuie utilizate pentru evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate și verificarea CE a subsistemelor pentru STI referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare" și, respectiv, pentru STI referitoare la "persoanele cu mobilitate redusă" din sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...