Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 48/2011 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă
Număr celex: 42011X1206(03

Modificări (...)

În vigoare de la 06 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în
temeiul dreptului public internațional. Statutul și data intrării în vigoare a
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului
TRANS/WP.29/343, cu starea CEE-ONU, disponibil la următoarea
adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 6 la seria 04 de amendamente - Data intrării în vigoare: 30 ianuarie 2011

seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 30 ianuarie 2011

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații generale

6. Specificații speciale

7. Modificări și extinderi ale omologării de tip de vehicul sau ale instalării de dispozitive de iluminat și de semnalizare luminoasă

8. Conformitatea producției

9. Sancțiuni în cazul nerespectării conformității de producție

10. Încetarea definitivă a producției

11. Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile de efectuarea încercărilor de omologare și cele ale departamentelor administrative

12. Dispoziții tranzitorii

ANEXE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...