Comisia Europeană

Directiva nr. 36/2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012L0036

Modificări (...)

În vigoare de la 20 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 8,

___________

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

întrucât:

(1) Codurile și subcodurile stabilite în anexa I la Directiva 2006/126/CE trebuie actualizate în lumina noilor categorii de vehicule introduse prin Directiva 2006/126/CE, ale căror caracteristici tehnice sunt diferite de cele în vigoare în temeiul Directivei 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (2). În acest context, trebuie menținute drepturile de conducere dobândite înainte de aplicarea Directivei 2006/126/CE la 19 ianuarie 2013.

___________

(2) JO L 237, 24.8.1991, p. 1.

(2) Formatul examenului de conducere pentru vehiculele din categoria C1 trebuie adaptat la caracteristicile diferite ale vehiculelor care se încadrează în această categorie. Spre deosebire de vehiculele din categoria C, care sunt dedicate transportului profesional al mărfurilor, categoria C1 este eterogenă și include o gamă largă de vehicule, cum ar fi vehicule pentru scopuri recreative sau uz personal, vehicule pentru urgențe sau pentru stingerea incendiilor, vehicule utilitare utilizate în scopuri profesionale dar în cazul cărora conducerea vehiculului nu este activitatea principală a conducătorului auto. Conducătorii unor astfel de vehicule nu trebuie să fie obligați să demonstreze, în timpul examenului de conducere, cunoașterea normelor sau a echipamentelor aplicabile doar conducătorilor auto care fac obiectul legislației referitoare la sectorul transportului profesional, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (3) și Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (4). O astfel de adaptare a normelor existente ar reduce riscul ca șoferii să conducă vehicule de categoria B supraîncărcate în scopul evitării costurilor de formare și de examinare pentru vehiculele de clasa C sau C1 și, prin urmare, ar îmbunătăți siguranța rutieră. De asemenea, adaptarea respectivă ar reduce la minimum obligațiile administrative și financiare care le revin IMM-urilor și microîntreprinderilor ce trebuie să folosească aceste vehicule utilitare în activitățile lor.

___________

(3) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(4) JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(3) Cerințele privind motocicletele de examen din categoriile A1, A2 și A care trebuie utilizate în timpul testului de verificare a aptitudinilor și comportamentului trebuie revizuite în funcție de progresul tehnic, în special de dezvoltarea și folosirea la scară mai largă a motocicletelor electrice. Specificațiile tehnice pentru vehiculele de examen trebuie de asemenea adaptate pentru a se asigura că solicitanții sunt testați pe vehicule care sunt reprezentative pentru categoria pentru care se eliberează permisul de conducere.

(4) Cerinţele minime pentru vehiculele de examen şi pentru conţinutul probei de verificare a aptitudinilor şi comportamentului pentru categoriile C şi D de vehicule trebuie modificate pentru a ţine seama de progresul tehnic, în special pentru a lua în considerare dezvoltarea şi utilizarea într-o măsură din ce în ce mai mare în sectorul transporturilor a unor vehicule mai moderne, mai sigure şi mai puţin poluante echipate cu o gamă largă de sisteme de transmisie semiautomate sau hibride. Competenţa conducătorilor auto trebuie testată cu privire la capacităţile acestora de a utiliza sistemul de transmisie al vehiculelor în condiţii de siguranţă, în mod avantajos din punct de vedere economic şi în mod ecologic. Simplificarea restricţiilor actuale de a conduce vehicule cu transmisie automată ar reduce, de asemenea, obligaţiile administrative şi financiare care le revin IMM-urilor şi microîntreprinderilor ce îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier.

(5) Având în vedere că Directiva 2006/126/CE se va aplica integral de la 19 ianuarie 2013, prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) Prin urmare, Directiva 2006/126/CE trebuie modificată în consecinţă.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...