Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 817/2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (reformare) (BCE/2011/14)
Număr celex: 32011O0014

Modificări (...)

În vigoare de la 22 septembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 12.1, 14.3 şi 18.2 şi articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori (2). Deoarece urmează să fie adoptate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată în vederea asigurării clarității.

___________

(1) JO L 310, 11.12.2000, p. 1.

(2) A se vedea anexa III.

(2) Realizarea unei politici monetare unice implică definirea instrumentelor și a procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3) Obligaţia de verificare ar trebui să se aplice doar cu privire la dispoziţiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu Orientarea BCE/2000/7,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Principii, instrumente, proceduri şi criterii pentru punerea în aplicare a politicii monetare unice a Eurosistemului

Politica monetară unică se pune în aplicare în conformitate cu principiile, instrumentele, procedurile și criteriile prevăzute în anexele I și II la prezenta orientare. Băncile centrale naționale (BCN) adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a desfășura operațiunile de politică monetară în conformitate cu principiile, instrumentele, procedurile și criteriile prevăzute în anexele I și II la prezenta orientare.

Articolul 2
Verificare

BCN transmit Băncii Centrale Europene (BCE) până cel târziu la 11 octombrie 2011 informații detaliate cu privire la textele și mijloacele prin intermediul cărora intenționează să asigure respectarea acelor dispoziții din prezenta orientare care reprezintă modificări de fond față de Orientarea BCE/2000/7.

Articolul 3
Abrogare

(1) Orientarea BCE/2000/7 se abrogă de la 1 ianuarie 2012.

(2) Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare.

Articolul 4 Dispoziții finale

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...