Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1079/2012 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R1079

Modificări (...)

În vigoare de la 17 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (2), Comisia a acordat Eurocontrol mandatul de a defini cerințele privind introducerea coordonată a comunicațiilor de voce aer-sol pe baza ecartului dintre canale de 8,33 kHz. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 12 iulie 2011.

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Prima etapă a mandatului a avut ca rezultat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1265/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de comunicații de voce aer-sol pentru cerul unic european (3), care viza introducerea coordonată a comunicațiilor de voce aer-sol pe baza ecartului dintre canale de 8,33 kHz în spațiul aerian situat deasupra nivelului de zbor (FL) 195.

___________

(3) JO L 283, 27.10.2007, p. 25.

(3) Anumite dispoziții specifice ale Regulamentului (CE) nr. 1265/2007, în special cu privire la proceduri, se aplicau deja în spațiul aerian situat sub FL 195.

(4) Conversiile anterioare la ecartul dintre canale de 8,33 kHz de deasupra FL 195 au redus congestia frecvențelor, fără însă a o elimina. Pentru multe state membre devine din ce în ce mai dificil să satisfacă cererea de noi asignări de frecvențe în banda pentru servicii aeronautice mobile de rută (banda VHF) 117,975-137 MHz.

(5) Singura opțiune realistă pentru soluționarea pe termen mediu și lung a problemei congestiei în banda VHF este continuarea realizării comunicațiilor de voce aer-sol pe baza ecartului dintre canale de 8,33 kHz.

(6) Incapacitatea de a satisface în viitor cererea pentru asignarea de frecvențe va amâna sau va face imposibilă îmbunătățirea spațiului aerian în sensul creșterii capacității, conducând la acumulări ale întârzierilor care vor genera costuri semnificative.

(7) Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei din 7 iulie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 (4) a instituit funcția de administrator al rețelei, care asigură coordonarea și armonizarea proceselor și procedurilor de creștere a eficienței administrării frecvențelor aeronautice. Acesta are de asemenea rolul de a coordona identificarea timpurie a necesităților și soluționarea problemelor legate de frecvențe.

___________

(4) JO L 185, 15.7.2011, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...