Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 689/2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare
(BCE/2012/21)
(2012/689/UE)
Număr celex: 32012O0689

Modificări (...)

În vigoare de la 07 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 şi 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1),

___________

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

întrucât:

(1) Baza de date centralizată a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database – CSDB) este o infrastructură informatică unică, operată în comun de către membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), inclusiv băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre din afara zonei euro, atunci când aceste BCN participă în mod voluntar la funcționarea CSDB. CSDB stochează datele în regim "element cu element", în special date privind titlurile de valoare, emitenții acestora și prețurile.

(2) Datele sunt colectate din diverse surse, inclusiv de la membrii SEBC, de la anumiţi furnizori de date comerciale, din domeniul public şi din surse administrative, şi sunt transmise către CSDB. Există totuşi riscul ca aceste date introduse în CSDB (denumite în continuare "date de intrare") (input data) să fie inexacte sau incomplete. Sistemul CSDB poate reconcilia parţial datele de intrare inconsecvente, provenite din surse diferite, şi poate detecta date incomplete sau lipsă. Acest sistem combină în mod automat, în măsura în care este posibil, date de intrare din diferite surse care se suprapun, într-o înregistrare unică, completă şi de calitate ridicată.

(3) Calitatea generală a datelor din CSDB poate fi evaluată numai la nivelul datelor extrase din CSDB (denumite în continuare "date de ieşire") (output data), nu la nivelul seturilor individuale de date de intrare. Pentru a asigura caracterul complet, exact şi consecvent al datelor de ieşire, în măsura în care este posibil, este necesar să se definească un cadru de referinţă pentru managementul calităţii datelor (Data Quality Management – DQM) care să fie aplicat în ceea ce priveşte datele de ieşire destinate procesării (output feed data), care reprezintă un subset de date de ieşire care poate fi folosit drept bază pentru producerea de statistici sau în alte scopuri. Datele de ieşire destinate procesării sunt transmise BCN în cel mult şapte zile lucrătoare după sfârşitul fiecărei luni calendaristice.

(4) Anumite date de ieşire destinate procesării includ şi atribute precum preţurile sau informaţii legate de venit, care în general fluctuează în timp. Aceste atribute sunt verificate în mod automat de sistemul CSDB prin aplicarea de algoritmi statistici. Numai atributele specificate în anexa I pentru fiecare obiectiv DQM fac obiectul verificării de către autorităţile competente în conformitate cu prezenta orientare. Lista completă de atribute care constituie seturile de date acceptate este stabilită în anexa II.

(5) Cadrul DQM pentru CSDB ar trebui aplicat datelor de ieşire destinate procesării, indiferent de sursa datelor de intrare. Acesta ar trebui să stabilească pentru CSDB responsabilităţile BCN din zona euro pentru calitatea datelor de ieşire şi, dacă este cazul, responsabilităţile Băncii Centrale Europene (BCE).

(6) Cadrul DQM pentru CSDB ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe obiectivele DQM care reprezintă referinţe de evaluare a calităţii datelor de ieşire destinate procesării şi, în al doilea rând, pe indicatorii DQM care identifică şi ierarhizează, pentru fiecare obiectiv DQM, datele de ieşire destinate procesării care trebuie verificate. De asemenea, ar trebui să se bazeze pe praguri DQM care definesc nivelul minim al verificărilor care trebuie efectuate în raport cu un obiectiv DQM.

(7) Dată fiind absenţa datelor de referinţă, obiectivele DQM nu identifică întotdeauna erorile din datele de ieşire destinate procesării, putând identifica numai cazurile în care este necesară verificarea manuală a datelor de ieşire destinate procesării.

(8) Întrucât CSDB este operată în comun de toţi membrii SEBC, aceştia ar trebui să tindă către respectarea aceloraşi standarde DQM. În plus, BCN din afara zonei euro sunt cele mai în măsură să realizeze DQM asupra datelor referitoare la emitenţii rezidenţi în statele membre ale acestora. Deşi este recunoscut faptul că orientările adoptate de către BCE nu pot impune nicio obligaţie BCN din afara zonei euro, articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene se aplică atât BCN din zona euro, cât şi celor din afara zonei euro. Prin urmare, BCN din afara zonei euro ar trebui să proiecteze şi să pună în aplicare toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru a realiza DQM în conformitate cu prezenta orientare.

(9) Pentru îmbunătăţirea calităţii datelor de ieşire, managementul surselor de date (Data Source Management – DSM) ar trebui realizat în scopul identificării şi corectării greşelilor repetitive şi structurale din datele de intrare direct la furnizorul de date,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Definiţii

În sensul prezentei orientări:

1. "CSDB" înseamnă baza de date centralizată a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database) înfiinţată de SEBC şi situată în sediul BCE;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...