Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
Număr celex: 32012R0966

Referințe (17), Jurisprudență

În vigoare de la 27 octombrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII COMUNE

TITLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1 Obiectul

Articolul 2 Definiții

Articolul 3 Conformitatea legislației secundare cu prezentul regulament

Articolul 4 Perioade, date și termene

Articolul 5 Protecția datelor cu caracter personal

TITLUL II PRINCIPII BUGETARE

Articolul 6 Respectarea principiilor bugetare

Capitolul 1 Principiile unității și exactității bugetare

Articolul 7 Domeniul de aplicare a bugetului

Articolul 8 Norme speciale care reglementează principiile unității și exactității bugetare

Capitolul 2 Principiul anualității

Articolul 9 Definiție

Articolul 10 Tip de credite

Articolul 11 Contabilizarea veniturilor și a creditelor

Articolul 12 Angajarea creditelor

Articolul 13 Anularea și reportarea creditelor

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...