Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 66 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor de pasageri de capacitate mare în ceea ce privește rezistența suprastructurii acestora
Număr celex: 42011X0330(01)Ñ

Modificări (...)

În vigoare de la 30 martie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internațional public. Statutul și data intrării în vigoare a prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului TRANS/WP.29/343, cu starea CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Cuprinde toate textele valabile până la:

Seria 02 de modificări – Data intrării în vigoare: 19 august 2010

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Termeni și definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații și condiții generale

6. Modificarea și extinderea omologării de tip a vehiculului

7. Conformitatea producției

8. Sancțiuni în cazul nerespectării conformității producției

9. Oprirea definitivă a producției

10. Dispoziții tranzitorii

11. Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și cele ale departamentelor administrative

ANEXE

Anexa 1 – Comunicare privind tipul de vehicul cu privire la rezistența suprastructurii, în conformitate cu Regulamentul nr. 66

Anexa 2 – Exemplu de dispunere a mărcii de omologare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...