Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1332/2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R1332

Modificări (...)

În vigoare de la 09 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatele (1) și (5) și articolul 9 alineatul (4),

___________

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Trebuie impuse cerințe de siguranță operatorilor aeronavelor înmatriculate într-un stat membru sau înmatriculate într-o țară terță și exploatate de un operator din cadrul Uniunii, precum și operatorilor aeronavelor utilizate de un operator dintr-o țară terță în cadrul Uniunii.

(2) În urma unei serii de abordaje în care s-au depășit marjele de siguranță, inclusiv în urma accidentelor din Yaizu (Japonia) în 2001 și din Überlingen (Germania) în 2002, software-ul actual al sistemului de evitare a coliziunii în zbor trebuie îmbunătățit. Studiile realizate au concluzionat că acest software prezintă un risc probabil de coliziune în zbor de 2,7 × 10-8 pe oră zbor. Prin urmare, se consideră că actuala versiune 7.0 a ACAS II prezintă un risc inacceptabil în materie de siguranță.

(3) Este necesar să se introducă o nouă versiune a software-ului sistemului de evitare a coliziunii în zbor (ACAS II) în vederea evitării coliziunii în zbor în cazul tuturor aeronavelor care zboară în spațiul aerian reglementat de Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4) Pentru a se garanta cele mai înalte standarde de siguranță posibile, aeronavele care nu sunt vizate de cerința dotării obligatorii cu sistemul de evitare a coliziunii în zbor, dar care erau echipate cu ACAS II înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament trebuie să se echipeze cu un sistem ACAS II dotat cu cea mai recentă versiune a software-ului de evitare a coliziunii.

(5) În scopul de a garanta concretizarea beneficiilor în materie de siguranță asociate noii versiuni de software, toate aeronavele trebuie echipate cu această versiune cât mai curând posibil. Este totuși necesar să se ofere un termen realist pentru ca industria aeronautică să se adapteze la prezentul regulament, ținând seama de disponibilitatea noilor echipamente.

(6) Agenția a pregătit un proiect de norme de punere în aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...