Comisia Europeană

Recomandarea nr. 856/2011 privind evitarea dublei impuneri în cazul succesiunilor
(2011/856/UE)
Număr celex: 32011H0856

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Majoritatea statelor membre impun taxe în cazul decesului unei persoane, mai precis impozite pe succesiuni şi pe bunuri, dar este posibil ca unele state membre să impoziteze succesiunile şi bunurile încadrându-le la alte categorii, cum ar fi impozitele pe venituri. Toate impozitele aplicate în cazul decesului unei persoane sunt numite în continuare impozite pe succesiuni.

(2) Majoritatea statelor membre care aplică impozite pe succesiuni impun, de asemenea, impozite pe donaţii efectuate între persoane în viaţă.

(3) Statele membre pot impozita succesiunile pe baza mai multor factori "de conexiune". Pot impune impozite în baza unei relaţii personale, cum ar fie reşedinţa, domiciliul sau naţionalitatea persoanei decedate sau reşedinţa, domiciliul sau naţionalitatea moştenitorului ori ambele. Este posibil ca unele state membre să aplice mai mulţi astfel de factori sau măsuri de combatere a abuzului care presupun o accepţiune mai largă asupra noţiunii de domiciliu sau reşedinţă.

(4) În plus față de impozitarea pe baza unei relații personale, este posibil ca unele state membre să aplice impozite pe succesiune pentru bunurile aflate în jurisdicția lor. Este posibil ca impozitul să se aplice pe această bază chiar dacă persoana decedată sau moștenitorul nu are nicio legătură personală cu statul în care se află bunurile respective.

(5) Un număr tot mai mare de cetăţeni ai Uniunii se mută în cursul vieţii în diferite state ale Uniunii pentru a locui, a studia, a munci sau pentru a se pensiona şi achiziţionează proprietăţi şi investesc în bunuri din alte ţări decât cea de origine.

(6) Dacă, în cazul decesului unei persoane, aceste situaţii au drept urmare succesiuni în străinătate, este posibil ca mai multe state membre să fie îndreptăţite să aplice impozite pe succesiuni pentru moştenirile respective.

(7) Statele membre au puţine convenţii bilaterale de scutire de la dubla sau multipla impozitare a succesiunilor.

(8) În legislaţia sau în practicile administrative adoptate unilateral la nivel naţional, majoritatea statelor membre prevăd evitarea dublei impuneri în cazul impozitelor pe succesiuni din străinătate.

(9) Cu toate acestea, sistemele naționale menționate de evitare a dublei impuneri în cazul succesiunilor din străinătate au în general anumite limite. Mai precis, domeniul de aplicare poate fi limitat în ceea ce privește impozitele și persoanele care intră sub incidența lor. Este posibil ca acestea să nu permită creditarea pentru impozitele pe donații plătite anterior pentru aceeași succesiune sau pentru impozite aplicate la nivel local sau regional și nu la nivel național ori pentru toate impozitele aplicate de alte țări la momentul decesului. Este posibil ca acestea să acorde scutirea numai pentru impozite plătite în străinătate pentru un anumit bun din străinătate. Este posibil ca ele să nu acorde scutirea în ceea ce privește taxele din străinătate pentru un bun situat în altă țară decât cea de origine a persoanei decedate sau a moștenitorului. Se poate ca ele să excludă impozitele din străinătate aplicate bunurilor aflate pe teritoriul statului membru care acordă scutirea. Este posibil ca sistemele naționale de aplicare a scutirilor să eșueze și din cauza faptului că nu au în vedere neconcordanțele dintre normele de impozitare din alte state membre, mai ales modul în care bunurile sunt clasificate drept locale sau din străinătate, precum și momentul transferului bunurilor și data scadenței impozitului. În final, este posibil ca scutirea de la plata impozitului să rămână la aprecierea autorității competente și, prin urmare, să nu poată fi garantată.

(10) Lipsa unor modalităţi corespunzătoare de evitare a impozitării cumulate în cazul succesiunilor poate duce la niveluri globale de impozitare semnificativ mai mari decât cele aplicabile în situaţii strict interne din statele membre în cauză.

(11) Acest fapt îi poate împiedica pe cetăţenii UE să se bucure pe deplin de dreptul de a circula liber şi de a desfăşura activităţi pe teritoriul UE. El poate, de asemenea, să îngreuneze transferul micilor întreprinderi în cazul decesului proprietarului.

(12) În timp ce veniturile provenite din impozite pe succesiuni reprezintă o cotă relativ scăzută din veniturile generale din impozite ale statelor membre, iar situaţiile transfrontaliere reprezintă mult mai puţin, este posibil ca dubla impunere a succesiunilor să aibă un impact major asupra persoanelor afectate.

(13) În prezent, problema dublei impuneri în cazul succesiunilor nu este complet soluţionată la nivel naţional sau bilateral ori în temeiul dreptului Uniunii. Pentru a se asigura o funcţionare mai eficientă a pieţei interne, ar trebui să se încurajeze aplicarea unui sistem mai cuprinzător de acordare a scutirilor de la dubla impozitare a succesiunilor în cazurile transfrontaliere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...