Tribunalul Funcției Publice

Instrucțiuni pentru grefierul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Număr celex: 32012Q0927(01)ƒ

Modificări (...)

În vigoare de la 27 septembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,
LA PROPUNEREA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 25 iulie 2007, cu modificările ulterioare, și în special articolul 19 alineatul (4) din acesta,

STABILEȘTE URMĂTOARELE

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1
Definirea unor termeni

Denumirile adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele Instrucțiuni.

Articolul 2
Atribuţiile grefierului

(1) Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile și terții referitoare la cauzele pendinte, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate și ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate mai sus, grefierul poate fi asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absență a grefierului, grefierul adjunct răspunde, dacă este cazul, pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră în competența grefierului în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură și ale prezentelor Instrucțiuni, precum și pe baza atribuțiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

Articolul 3
Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise în toate zilele lucrătoare. Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, a duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută la articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

(2) În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

(3) Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 până la 12.00 și de la 14.30 până la 16.30. Pe durata vacanțelor judecătorești prevăzute la articolul 28 din Regulamentul de procedură, birourile grefei sunt închise pentru public în fiecare vineri după-amiaza.

(4) Birourile grefei sunt accesibile doar avocaților și agenților statelor membre și ai instituțiilor Uniunii sau persoanelor corespunzător împuternicite de acestea, precum și persoanelor care formulează o cerere de asistență judiciară.

(5) În cazul în care birourile grefei sunt închise, actele de procedură pot fi în mod valabil depuse, la orice oră din zi sau din noapte, la gardianul de serviciu de la intrările Palatului Curții de Justiție a Uniunii Europene, din strada Fort Niedergrünewald sau din strada Charles Léon Hammes, Luxemburg. Gardianul efectuează mențiunile necesare, care fac dovadă deplină cu privire la data și ora depunerii, și eliberează, la cerere, o confirmare de primire.

Articolul 4
Registrul

(1) În registru sunt înregistrate hotărârile și ordonanțele, precum și toate actele de procedură depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul Tribunalului, în ordinea depunerii lor, cu excepția celor întocmite în vederea unei soluționări amiabile a litigiului în sensul articolului 70 din Regulamentul de procedură, prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din prezentele Instrucțiuni.

(2) Grefierul face mențiune cu privire la înregistrarea în registru, care cuprinde indicarea numărului de ordine și a datei înregistrării în registru, pe originalul oricărui act de procedură sau pe versiunea considerată originalul acestui act, în sensul articolului 3 din Decizia Tribunalului din 20 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia (JO C 289, p. 11) (denumită în continuare "Decizia e-Curia"), și, la cererea părților, pe copiile pe care acestea le prezintă în acest scop. Mențiunea de pe originalul actului de procedură trebuie să fie semnată de grefier.

(3) Înregistrările în registru și mențiunile prevăzute la alineatul precedent constituie acte autentice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...